Vannrensing

Colourbox: Vann

Aktiviteten tilbys i desember og hele vårsemesteret.

 

I dette undervisningsopplegget lærer elevene prinsippene innenfor moderne vannrensing.

Opplegget består av både ei forelesning om temaet og en labøvelse der elevene selv skal rense vann. Øvelsen er svært enkel og kan enkelt gjøres på egen skole.

Her ligger lab-beskrivelsen av forsøket.


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse, Forelesning
Skolefag: Kjemi 1
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!