Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Vannrensing

vann.jpg

Colourbox: Vann

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT og smittevern vil det dessverre være mer begrensede muligheter for lab vår 2021. Ta kontakt, så finner vi en løsning eller et alternativt opplegg!

I dette undervisningsopplegget lærer elevene prinsippene innenfor moderne vannrensing.

Opplegget består av både ei forelesning om temaet og en labøvelse der elevene selv skal rense vann. Øvelsen er svært enkel og kan enkelt gjøres på egen skole.

Her ligger lab-beskrivelsen av forsøket.


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse, Forelesning
Skolefag: Kjemi 1
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!