Nanoteknologi

COLOURBOX

Nanoteknologi fremheves ofte som grunnlaget for den neste industrielle revolusjon.

I dette foredraget vil det bli gitt en introduksjon til hva man forstår med nanoteknologi, hvilke teknologiske fremskritt som har muliggjort nanoteknologi, og en del eksempler på områder hvor man forventer at nanoteknologi kan ha spesielt stor påvirkning på dagens teknologi.

Utfordringer både knyttet til etiske aspekter og mer teknologiske/praktiske aspekter vil også bli trukket frem.

Illustrasjonsfoto: colourbox


Fagområde: Teknologi, Kjemi
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Ideer og praktisk forskning, Kjemi 1, Kjemi 2, Naturfag VG1, Teknologi og design, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2, Utdanningsvalg
Varighet: 1 time
Maks antall elever: 120
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!