Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Nanoteknologi

COLOURBOX1760184-lite.jpg-Bredde-180px-

COLOURBOX

Nanoteknologi fremheves ofte som grunnlaget for den neste industrielle revolusjon.

I dette foredraget vil det bli gitt en introduksjon til hva man forstår med nanoteknologi, hvilke teknologiske fremskritt som har muliggjort nanoteknologi, og en del eksempler på områder hvor man forventer at nanoteknologi kan ha spesielt stor påvirkning på dagens teknologi.

Utfordringer både knyttet til etiske aspekter og mer teknologiske/praktiske aspekter vil også bli trukket frem.

Illustrasjonsfoto: colourbox


Fagområde: Teknologi, Kjemi
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Kjemi 2, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2
Varighet: 1 time
Maks antall elever: 120
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!