Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Fusjonsenergi

fusjon thumbnail.jpg

Det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt for å oppnå kontrollert kjernefysisk fusjon. I denne prosessen smeltes lette hydrogen-isotoper sammen til helium og frigjør store mengder kinetisk energi. Denne energien vil utnyttes til pålitelig produksjon av emisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

Kjernefysisk fusjon er energikilden til stjerner og resulterer fra kollisjoner i gasser med en temperatur på omkring 10 millioner grader. I stjernene er det tyngdekreftene som holder gassen sammen. Hvis vi skal drive fusjonsprosesser i et laboratorium må vi basere oss på innesperring av partiklene ved hjelp av sterke magnetiske felt og temperaturen må være 10 ganger høyere enn i kjernen av sola.

Et nytt internasjonalt fusjonseksperiment ved navn ITER er nå under oppføring i Frankrike. Den totale kostnaden for dette prosjektet er estimert til 10 milliarder euro. I denne presentasjonen gis en oversikt over status og utfordringer for fusjonsforskningen og ITER prosjektet basert på magnetisk innesperring.

Innsiden av fusjonsreaktoren JET i Oxfordshire, Storbritannia. Foto: JET


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: 45 min
Maks antall elever: 40
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!