Syntese av Dibenzalaceton

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT og smittevern vil det dessverre være mer begrensede muligheter for lab vår 2021. Ta kontakt, så finner vi en løsning!

dibenzalaceton_lite.png

Uke 2-4 Muligheter
Uke 5-6  Muligheter tirsdag-fredag
Uke 7     Muligheter mandag og torsdag-fredag
Uke 8-9    Opptatt
Uke 10-11    Muligheter torsdag-fredag
Uke 12 →  Muligheter

I dette forsøket får elevene gjøre en klassisk organisk syntese, og benytte flere arbeidsteknikker som er vanlig i dette fagfeltet. Produktet kan videre analyseres med ulike analysemetoder, som NMR, IR og MS.

Dibenzalaceton brukes blant annet i solkrem. Aromatiske molekyler konjugert med karbonylgrupper brukes for å absorbere høyenergetisk ultrafiolett stråling og frigjøre energien som lavenergistråling. Derfor beskytter dette molekylet huden vår mot UV-stråler fra sola.


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 2
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 40
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!