Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Syntese av Dibenzalaceton

dibenzalaceton-lite.png

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT og smittevern vil det dessverre være mer begrensede muligheter for lab vår 2021. Ta kontakt, så finner vi en løsning eller et alternativt opplegg!

dibenzalaceton_lite.png

I dette forsøket får elevene gjøre en klassisk organisk syntese, og benytte flere arbeidsteknikker som er vanlig i dette fagfeltet. Produktet kan videre analyseres med ulike analysemetoder, som NMR, IR og MS.

Dibenzalaceton brukes blant annet i solkrem. Aromatiske molekyler konjugert med karbonylgrupper brukes for å absorbere høyenergetisk ultrafiolett stråling og frigjøre energien som lavenergistråling. Derfor beskytter dette molekylet huden vår mot UV-stråler fra sola.


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 2
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 40
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!