Bestemmelse av C-vitamin i frukt og juice

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT og smittevern vil det dessverre være mer begrensede muligheter for lab vår 2021. Ta kontakt, så finner vi en løsning!

c-vitamin

Uke 2-4 Muligheter
Uke 5-6  Muligheter tirsdag-fredag
Uke 7     Muligheter mandag og torsdag-fredag
Uke 8-9    Opptatt
Uke 10-11    Muligheter torsdag-fredag
Uke 12 →  Muligheter


Er det mindre C-vitamin i "billig" appelsinjuice?
Hvilken frukt har mest C-vitamin?

Disse og flere spørsmål skal elevene svare på ved å bestemme C-vitamininnholdet i frukt og juice ved hjelp av titrering.

Elevene lager først en standardkurve for askorbinsyre, og ved hjelp av titreringer skal elevene bestemme C-vitamininnholdet i noen frukter og juicer. Metoden gir eksakte verdier for C-vitamininnhold.

Her er lab-beskrivelsen


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 1, Kjemi 2, Naturfag VG1
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 20
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!