Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Moderne analysemetoder i organisk kjemi

NMR.jpg

NMR.jpg

En interaktiv forelesning om de mest sentrale analysemetodene for strukturbestemmelse av forbindelser. Forelesningen dekker primært prinsipper for og anvendelse av massespektrometri (MS) og kjernemagnetisk resonans (NMR), men kan utvides til å dekke gasskromatografi (GC) også.

 

 


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Kjemi 2
Varighet: 1 time, kan utvides til 1.5 timer dersom mer utfyllende forelesning ønskes
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!