Sannhet og forsoning

Nå starter arbeidet med å følge opp kommisjonens rapport

Medlemmene i Sannhets- og forsoningskommisjonen samlet under et av sine første møter tilbake i 2019.                                                                                  (Foto: David Jensen, UiT)                                                                                                                                                                                                                         
Sannhets- og forsoningskommisjonen ble satt ned av Stortinget den 9. mai 2019 for å granske fornorskingen og uretten overfor samer, kvener og skogfinner, og for å foreslå tiltak som kan bidra til forsoning. Kommisjonen ferdigstilte sitt arbeid 1. juni 2023 og overleverte sin rapport til Stortinget.

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet. UiT har et nasjonalt ansvar for å styrke kompetansen om og for samiske og kvenske forhold, gjennom vår utdanning, forskning og formidling. Sannhets- og forsoningskommisjonen har et tydelig råd om å samarbeide om de tiltakene som kan virke til videre forsoning, og det vil UiT følge opp.

 • Kommisjonen peker på 5 pillarer for forsoning:
  • Kunnskap og formidling
  • Språk
  • Kultur
  • Forebygging av konflikter
  • Implementering av regelverk

Kommisjonens foreslåtte tiltak for helsesektoren vil UiT følge opp med forskning gjennom befolkningsundersøkelsen Saminor.

Også utdanningene av neste generasjons helse- og sosialarbeidere kan være redskap i forsoning. De nasjonale retningslinjene sier allerede at de norske helsefagutdanningene skal gi studenter samiske perspektiv. UiT har derfor laget digitale læringsressurser som nå er i bruk i hele landet.

Som ventet er skole og språktap to av de viktigste temaene i rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram for Stortinget.

For å sikre mindretallsspråkene ei framtid over generasjoner er den viktigste oppgaven å utdanne lærere med språkkompetanse til skoler og barnehager. Slik kan språk igjen bli et tydelig element i den enkeltes trygge selvhevdelse.

Skoler og lærere trenger nå didaktiske ressurser og fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse for å ta samiske og kvenske tema inn i mange fag i skolen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen slår også fast at det norske storsamfunnet vet alt for lite om fornorskningen og konsekvensene av den. Kommisjonen foreslår derfor at opplæringen om samer, kvener og skogfinner styrkes for skoleelever, studenter og for offentlige ansatte. 

- Et grunnlag for oppgjør med fornorsking

På bildet: Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten, kommisjonsmedlemmene Pia Lane, Einar Niemi, Aslak Syse, Anne Julie Semb, Anne Kristin Gurák, Pia Lane, Håkon Hermanstrand, Liv Inger Somby, Per Oskar Kjølaas, Ivar Bjørklund, Marit Myrvoll og fra sekretariatet Liss-Ellen Ramstad, Torkel Rasmussen, Inger Elin Utsi, Isak Turi, Anna Kaisa Räisänen og Jon Christer Mudenia. Foto: Stortinget
– Fortsatt opplever folk urett og negative virkninger som har sine røtter i den lange historien med fornorskingspolitikk. Nå er det tid for et oppgjør med nasjonens urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, sa kommisjonsleder Dagfinn Høybråten da rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen ble lagt fram.
Les mer her


Internatbarna: Alltid en fremmed

Skoleinternatene var også ei løsning for å gi skolegang til alle, spesielt i nord der avstandene var store.
Skoleinternatene var også ei løsning for å gi skolegang til alle, spesielt i nord der avstandene var store. Foto: ÅSE FRØYSADAL, RDM - SÁMIID VUORKA DÁVVIRAT - DE SAMISKE SAMLINGER.

I nesten hundre år ble barn sendt på internatskoler i Norge. De måtte forlate mor og far, søsken, språk og kultur. Hvordan preget det barna?

Les mer herSju fra UiT skal lese fra Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Rektor Dag Rune Olsen Foto: UiT

I løpet av 35 timer skal hele rapporten om fornorskingen og uretten overfor samer, kvener og skogfinner leses opp høyt fra Nationaltheatrets hovedscene. To studenter, fire forskere og rektor Dag Rune Olsen representerer UiT Norges arktiske universitet.

Les mer her