Sju fra UiT skal lese fra Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

I løpet av 35 timer skal hele rapporten om fornorskingen og uretten overfor samer, kvener og skogfinner leses opp høyt fra Nationaltheatrets hovedscene. To studenter, fire forskere og rektor Dag Rune Olsen representerer UiT Norges arktiske universitet.

Person foran vegg og vendt mot kamera
UiTs rektor, Dag Rune Olsen, er en av de som skal lese fra Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Foto: David Jensen, UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.05.23 14:10 Oppdatert: 03.06.23 14:05
Historie Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble satt ned av Stortinget for å granske fornorskingen og uretten overfor samer, kvener og skogfinner, og for å foreslå tiltak som kan bidra til forsoning.

Skal lese i 35 timer 

Torsdag 1. juni legger kommisjonen fram sin rapport for Stortinget. Fra klokka 13.00 og de neste 35 timene blir hele rapporten lest høyt fra Nationaltheatrets hovedscene og sendt direkte på NRK, i et samarbeid mellom Nationaltheatret, Kväänteatteri og Festspillene i Bergen. 

En rekke mennesker skal i løpet av disse timene bytte på å lese fra rapporten, og sju av disse representerer UiT: 

  • Dag Rune Olsen, rektor, leser 1. juni, ca kl. 17.25.
  • Rune Sundelin, seksjonssjef, leser 1. juni, ca kl. 21.40.
  • Torjer A Olsen, professor, leser 2. juni, ca kl. 00.40.
  • Maren Irene Gåre Bakkevoll, student, leser 2. juni, ca kl. 03.20.
  • Jonas Dahlberg Toft, leder Studentparlamentet, leser 2. juni ca kl. 11.40.
  • Astrid M.A. Eriksen, forsker Senter for samisk helseforskning, leser 2. juni ca kl. 15.45.
  • Ketil Zachariassen, førsteamanuensis og kommisjonsmedlem, leser 3. juni ca kl. 01.15.

Endringer kan forekomme i forhold til foreløpig oppsett. 

Lyttedugnad 

– UiT har et nasjonalt ansvar for å styrke kompetansen om og for samiske og kvenske forhold, gjennom vår utdanning, forskning og formidling. For oss er det derfor naturlig å bidra når Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer sin endelige rapport. Det velger vi å gjøre blant annet gjennom dugnaden «Vi lytter!». Vi er derfor svært glade for at gode samarbeidspartnere ønsker å delta i lyttedugnaden gjennom å legge til rette for at så mange som mulig kan følge høytlesningen av rapporten, sier Dag Rune Olsen. 

Lytter på campusene og i byene

Ved campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik vil det være mulig å følge opplesningen av rapporten både torsdag 1. juni og fredag 2. juni. Det legges også til rette for lytting ved UiTs studiesteder i Kirkenes, Kabelvåg, Mo i Rana og Bodø.  

I tillegg er det et godt samarbeid med kommuner og næringsliv i UiTs vertsbyer, og det legges opp til at sendingen på NRK kan følges mange steder.

I tillegg til at Tromsø kommune er med på lyttedugnaden, så har næringsforeningene oppfordret det lokale næringslivet til å bli med.

Vis at du lytter, last ned profilbilder for dugnaden her: Kvensk Samisk Bokmål

Aurora kino Fokus i Tromsø åpner en sal på kinoen torsdag klokka 12 for overføring av høytlesningen av rapporten. Dørene stenges ikke før siste ord er lest fredag kveld.   

I Harstad åpner Harstad kommune rådhuset for lytting, samt oppfordrer kommunale enheter til å vise sendingen. Også der oppfordres næringslivet til å bidra ved å legge til rette for lytting. Det samme gjelder for vertsbyene Narvik og Alta.   

Butikker i UiTs vertsbyer vil få tilbud om klistremerke som viser at de er med på lyttedugnaden. De som har merket på døra viser sendinga fra NRK inne i butikken, fordi de selv skal lytte og gjerne inviterer kundene inn til det samme.  

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.05.23 14:10 Oppdatert: 03.06.23 14:05
Historie Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler