Transkraniell Magnet Stimulering som behandling for depresjon

Om behandlingen

Behandlingen som skal prøves ut i denne studien er en form av Transkraniell Magnet Stimulering (TMS) som kalles iTBS. iTBS står for intermittent Theta Burst Stimulation. En kort beskrivelse av TMS kan du også finne på Store Norske Leksikon: https://sml.snl.no/transkraniell_magnetisk_stimulering

TMS og iTBS virker ved at hjernen får magnetiske pulser som påvirker aktiviteten i hjernecellene. I denne studien vil vi bruke iTBS som øker aktiviteten i de fremre delene av hjernen. Ved depresjon er det vanlig at aktiviteten i de fremre delene av hjernen er redusert, og målet med behandlingen er å øke aktiviteten i hjernen for å redusere depressive plager.

iTBS er en godkjent behandlingsmetode i EU og USA, men er til nå lite benyttet i Norge. Vitenskapelige studier gjennomført i andre land viser at iTBS virker like godt som psykoterapi og medikamenter, men også at ikke alle som får behandlingen får like god effekt. Vi ønsker derfor å finne ut mer om årsakene til at behandlingseffekten varierer mellom pasientene.

Pasienter med moderat depresjon i alder mellom 22-65 år kan bli inkludert. Alle potensielle deltakere får først en grundig vurdering av om behandlingen er egnet til den enkeltes helse. Pasienter kan motta sin vanlige behandling (eks psykoterapi eller antidepressive medisiner) under forsøket, men medisineringen må være stabil i noen uker før og etter behandlingen. 

Vår studie er en randomisert kontrollert studie (RCT). Det betyr at 50 prosent av de vi inklduerer i studien får behandling, mens 50 prosent ikke får aktiv behandling, men såkalt placebobehandling. Verken den somevaluerer behandlingen eller den som behandles vil vite om du får aktiv TBS eller placebo-TBS, men dette kan pasientene få informasjon om etter at prosjektet er avsluttet.

Hver behandling gjennomføres på ca. 3 minutter, men må gjennomføres hver ukedag i 10 dager. I forkant av hver stimulering tar det ca. 25 minutter å tilpasse stimuleringstyrken. Pasienter må derfor møte opp 10 ganger i ca. 30-40 minutter hver ukedag i 10 dager. I tillegg vil det før den første behandlingen gjennomføres et klinisk intervju, blodprøver, MR av hjernen, og kognitive tester, og pasientene vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer om sin helse. Etter siste behandlingsdag vil det kliniske intervjuet, kognitive tester, og spørreskjemaene tas på nytt. 4 uker etter dette, vil vi ringe for en oppfølgingsundersøkelse.

Her er deler av vårt forskningsteam inne på laboratoriet. Fra venstre Camilla Larsen, Gabor Csifcsak, Marte Ørbo, Per Aslaksen og Ole K. Grønli. Forskningsassistent Runar Selaas sitter i behandlingsstolen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Nyttig informasjon

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å delta eller få mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder professor Per M. Aslaksen på telefon 776 49 234 (mellom kl 9-15) eller epost per.aslaksen@uit.no

Behandlingen foregår på rom 5.387 på Institutt for Psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet. Instituttet ligger i Teorifagsbygget Hus nr 5. Kart finner du her:

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=18.970348,69.681730&zoom=16.2&campusid=5

Dersom du kommer i egen bil er det gjesteparkering ved siden av Teorifagbygget Hus 1 og Universitetsbiblioteket.

I forkant av behandlingen må hver pasient først til PET-senteret for å ta et MR-bilde av hjernen. Dette bildet bruker vi når vi skal stille inn magneten til å stimulere riktig punkt i hjernen. Hos deprimerte pasienter er dette området ofte mindre aktivt enn hos personer som er friske.

I tillegg må pasienter ta blodprøve på prøvetakningsenheten ved UNN. Etter inkludering i studien vil du selv måtte bestille prøve til blodprøve, kontaktinformasjon ligger på lenken

https://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisin/laboratoriemedisin-tromso/blodprovetaking-tromso

MR-undersøkelse foregår på PET-Senteret på UNN Tromsø:

MR skanneren på PET-senteret. På bildet er radiograf Kent og vitenskapelig assistent i prosjektet Runar. Foto: Per Aslakse

Helsekrav til iTBS

Fordi iTBS virker ved magnetfelt er det en sjekkliste for helsekrav som må gjennomgås før man kan starte behandlingen. Helsekravene er basert på internasjonale retningslinjer og skal sikre at ingen tar skade av, eller blir sykere av iTBS behandling. I denne studien skal vi også gjennomføre en MR-undersøkelse av hjernen. Helsekrav for MR er stort sett lik kravene for iTBS, og de som deltar må gjennomgå en kort sjekk av radiograf før de skannes i MR.

 

Før du kommer til behandlingsstudien

Dagen før du skal ha iTBS behandling bør du ha sovet en god natts søvn og ha spist frokost. Dersom du har sovet dårligere enn du pleier, er det viktig at du forteller behandleren dette før vi starter stimulering med iTBS. Dersom du har sovet svært dårlig eller ikke sovet i det hele tatt, vil vi be deg om å utsette behandlingen den dagen.

Alkohol kan påvirke hvordan hjernen reagerer på iTBS, og vi ber deg derfor avstå fra å drikke alkohol kvelden før du skal ha iTBS.

Smykker av metall kan skape varme ved iTBS behandling og dette kan med fordel tas av før du møter hos oss.

Det er viktig at medisinering du står på holdes stabil, dvs. på samme dose før og under forsøket og 4 uker etter stimuleringen. Dersom du vet at du skal gjøre noen endringer i medisineringen er det viktig at du forteller oss det. 

Forskergruppen

Bak fra venstre: professor Matthias Mittner, forskningsassistent Runar Selaas, prosjektleder Per Aslaksen, og overlege og førsteamanuensis Ole K. Grønli. Foran fra venstre: PhD-stipendiat Camilla Larsen, førsteamanuensis Gabor Csifcsak og hovedveileder Marte Ørbo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen 

Resultater

Her vil vi fortløpende publisere informasjon om relevante resultater fra prosjektet.

I media

Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi:

https://uit.no/nyheter/artikkelEditor/kortnytt?p_document_id=771522

Nyhetsartikkel i lokalavisen iTromso (bak betalingsmur):

https://www.itromso.no/nyheter/i/OrdRrV/skal-teste-ny-behandling-for-depresjon-flere-blir-friske-etter-dette

Nyhetssak i pingvinavisa.no

https://www.pingvinavisa.no/forsker-pa-behandling-av-depresjon/

Forskergruppen


Transkraniell Magnet Stimulering som behandling for depresjon


Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
77 64 92 34
per.aslaksen@uit.no
Logg inn / Login