Transkraniell Magnet Stimulering som behandling for depresjon

Dette forskningsprosjektet skal undersøke effekten av en ny type behandling for depresjon i Norge. Behandlingen kalles Transkraniell Magnetisk Stimulering (TMS). På disse sidene kan du finne informasjonom hvordan denne behandlingen gjennomføres, hvordan behandlingen virker, og annen informasjon som er relevant for prosjektet. Prosjektet er finansiert av forskningsmidler fra Helse-Nord RHF, og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges Arktiske Universitet. Mental Helse er prosjektets tilknyttede brukerorganisasjon. Prosjektet gjennomføres av en forskergruppe bestående av psykologer og leger fra UNN og UiT. 

Dersom du ønsker å delta eller få mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder professor Per M. Aslaksen på telefon 776 49 234 (mellom kl 9-15), denne lenken til nettskjema, eller direkte på epost per.aslaksen@uit.no.

[Loading...]