INVOLVERT

Brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge

Involvert.no

Nettstedet involvert.no er en del av INVOLVERT-prosjektet. Involvert.no ble lansert 21.10.2021 og skal være en langsiktig ressurs for alle som trenger kunnskap om brukermedvirkning/ brukerinvolvering i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Videointervjuer med refleksjonsspørsmål til bruk på arbeidsplassen og i undervisning er en sentral kunnskapskilde på nettstedet. 


Les nyhetssak om lanseringen av involvert.no herAnsvarlig for siden: Salamonsen, Anita
Sist oppdatert: 16.10.2023 10:39