INVOLVERT

Brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge

https://involvert.no/rad-verktoy-og-ressurser/

Nyttige råd og verktøy om barn og unges medvirkning i barnevern, familievern, psykiske helsetjenester og andre offentlige tjenester finner du på Involvert-prosjektets nettside Involvert.no.
Ansvarlig for siden: Salamonsen, Anita
Sist oppdatert: 16.10.2023 10:39