I en verden av total krig: Norge 1939–45

D - Minnet om krig og okkupasjon

I Norge, som i andre Vesteuropeiske land, har introduksjonen av minnehistorie til forskningen på Den andre verdenskrig gitt meget gode resultater. Likevel er det mulig å identifisere i det minste to former for begrensninger som preger tidligere forskning. Først kan man peke på at det til tross for den utbredte antagelsen om at den patriotiske minnekulturen som var dominerende etter 1945 var konstruert ovenifra, har det blitt gjort få forsøk for å etablere akkurat hvilken rolle norske institusjoner og eliteaktører skal ha spilt i å forme denne kulturen.

Sådan har både akademiske og populærkulturelle verk hatt en tendens til å fokusere for mye på et "offisielt narrativ" for hvordan krigen skulle forståes. Dette kan ha ført til at man har ignorert mangfoldet som finnes i det nasjonale minnet og interaksjonene mellom forskjellige, ofte konflikterende, narrativer. Ved å ta i bruk nye metoder og kilder vil dette prosjektet forsøke å overkomme disse utilstrekkelighetene og dytte forskningen på feltet fremoveri en betydelig grad. Denne siste arbeidspakken vil bli delt inn i to distinkte, men komplimentære sub-prosjekter.

Deltakere: Sigurd Sørlie, Stian Bones, Anette H. Storeide, Joakim Aalmen Markussen, Synne Corell , Carl Emil Vogt

D1: "Norske eliter og minnepolitikk"

Professor Stian Bones

Delprosjektet vil utforske måten statlige institusjoner og eliteaktører engasjerte seg i minnepolitikken og krigens historie etter 1945. Førte de statlige institusjonene direkte eller indirekte en politikk som ønsket å promotere et uniformelt og forenende offisielt narrativ, som legitimerte det herskende politiske regimet og ideen om nasjonalstaten? Hvis så, hvem var disse "minneagentene"? Hvilke syn på fortiden ønsket de å promotere og hvordan gjorde de det? Endret synet/synene på fortiden seg? På hvilke måter ble det offisielle narrativet formet av kjønnlige antagelser?

Prosjektet vil vie ekstra oppmerksomhet til rollen veteraner fra motstandskampen og det norske militæret spilte og skal sammenligne Norge med andre Vesteuropeiske land. Prosjektet vil resultere i en fagfellevurdert artikkel.

D2: "Hvem slapp inn tyskerne? 9. april i den norske hukommelsen"

Førsteamanuensis Sigurd Sørlie (IFS)

Prosjektet vil analysere den gjentagende og opphetede debatten om innvasjonen og det norske nederlaget våren 1940. Debatten flere ganger fremstått som en dolkestøtslegende der ansvaret for den tyske innvasjonen har blitt tillagt de til enhver tid interne motstanderne i Norge. Ved sammenligne over tid og rom vil prosjektet tilføre ny kunnskap til det vi allerede vet om dolkestøtslegender. Prosjektet er delvis finansiert av eksterne midler og vil resultere i en monograf.

D3: "Folkeminner om krig og okkupasjon"

Prosjektets målsetning er å granske utbredte minner om krigen og hvordan disse har spilt sammen med offisielle og offentlige erindringer. I hvor stor grad kan man finne et overlapp og hvis de pleide å overlappe kan man anta at de utbredte folkeminnene er konstruert fra toppen? Eller er det heller slik at den patriotiske minnekulturen heller burde sees på som et resultat av majoritetens faktiske erfaringer under krigen, erfaringer som så ble foredlet gjennom et delt tolkningsmønster?

Ved nyskapende bruk av kilder vil prosjektet forsøke å besvare disse spørsmålene. Eksempler på kilder som kan gi innsikt inn i denne dynamikken er essays om krigen skrevet av norske skolebarn kort tid etter frigjøringen. Denne studien vil resultere i en fagfellevurdert artikkel.

D4: "Å holde hjulene i gang? Økonomisk respons til den tyske okkupasjonen"

Førsteamanuensis Anette H. Storeide (NTNU)

Delprosjektet skal presentere en systematisk syntese av norsk industri over flere sektorer, mellom 1940 og 1945. Denne studien baseres på omfattende forskning som har vært gjennomført de siste årene, samt relevant arkivmateriale og vil resulterere i en fagfellevurdert artikkel.

 

Eksternt finansiert delprosjekt

D5: "Krigsminner i nord"

Joakim Aalmen Markussen, phd (UiT)

Prosjektet vil utføre en studie som er knyttet til arbeidspakke D ved å utforske nasjonale og internasjonale minner om krigen og okkupasjonen i Nord-Norge. Det vil også være en målsetning å kritisk ettergå den utbredte ideen om at Nord-Norge har blitt neglisert i det nasjonale minnet om krigen.
Ansvarlig for siden: Kristiansen, Tom
Sist oppdatert: 10.10.2022 10:42