#
#
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi jma068@post.uit.no 77645717 Tromsø BRELIA H 101

Markussen, Joakim Aalmen


Arbeidstittel

Forsker

Stillingsbeskrivelse

Forsker tilknyttet forskningsprosjektene "I en verden av total krig" og "Den andre verdenskrigen i nord". Skrev doktorgradsavhandling om utviklingen av ulike historiesyn på Andre verdenskrig i Nord-Norge. 


 • Markussen, Joakim Aalmen. Sikkerhetspolitisk minnediplomati: Opprettelsen av Frigjøringsmonumentet i Kirkenes 1945-1952. (fulltekst) Nordisk Østforum 2021; Volum 35. ISSN 0801-7220.s 98 - 116.s doi: 10.23865/noros.v35.2960.
 • Myklebost, Kari Aga; Markussen, Joakim Aalmen. Dragkamp og balansegang. Frigjøringsmarkeringene i Kirkenes 1954-1994: Et minnepolitisk perspektiv. (fulltekst) Nordisk Østforum 2021; Volum 35. ISSN 0801-7220.s 60 - 79.s doi: 10.23865/noros.v35.2604.
 • Markussen, Joakim Aalmen; Waage, Hilde Henriksen. A Balancing Pretence: The Johnson administration's Policy towards Jordan, 1964-1967. British Journal of Middle Eastern Studies 2016; Volum 45 (3). ISSN 1353-0194.s 321 - 336.s doi: 10.1080/13530194.2016.1246243.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Minne og mytar om branntomter. Dag og Tid 2021.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Uvelkommen debatt?. Dag og Tid 2021.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Kampene i Narvik: - Et uverdig blindspor. Forsvarets forum 2020. ISSN 0809-845X.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Krigshistoriens livsløp: Samspillet, konkurransene og kampene om iscenesettelsen av Nord-Norges krigshistorie. (fulltekst) 2020.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Hvordan belegge at krigshistorien er underkommunisert?. (fulltekst) NordNorsk debatt 2020.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Underkommunisert krigshistorie?. (fulltekst) NordNorsk debatt 2020.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Frigjøringsfortellingen i endring. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/frigjoringsfortellingen-i.
 • Markussen, Joakim Aalmen. Krigen om minnet om krigen. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/krigen-om-minnet-om-krigen.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 – mer enn nordnorsk historie. NordNorsk debatt 2016.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Mer enn nordnorsk krigshistorie. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 - mer enn nordnorsk historie. Fremover 2016.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Gratangen og slaget om Narvik – Vesterålens ungdom var med. Bladet Vesterålen 2016. ISSN 1891-6147.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Andre verdenskrig, den kalde krigen og hvordan disse hendelsene har påvirket nåtidens fortellinger om dem. Er spesielt interessert i kollektivt minne, samfunnshistorie og de prosessene som ligger bak konstruksjonen av historiske narrativ. Fascinert av de tilfeldighetene som gjør at fortellinger om fortidige begivenheter utvikler seg på den ene eller andre måten. Er også interesert i bruken av teoretiske perspektiver i historievitenskapen.

   

  Doktorgradsavhandling: Krigshistoriens livsløp: Samspillet, konkurransene og kampene om iscenesettelsen av Nord-Norges krigshistorie

  Undervisning

  Har vært, eller er, involvert i undervisning på følgende emner:

  • HIS-3021 Fra nordfront til isfront
  • HIS-3002 Historiografi og historieteori
  • HIS-3004 Historiedidaktikk
  • HIS-1008 Norge i internasjonal politikk (emneansvar høsten 2018).
  • HIS-2010/22 Bacheloroppgave i historie (veiledning og forelesning).

  Har også veildet studenter om nordnorsk krigshistorie, Midtøstens historie og kollektivt minne.


  Medlem i forskergruppe  BRELIA H 101

  Klikk for større kart