Ageing at home

Formidling

Prosjektet «Ageing at home» hadde sitt oppstartsmøte 5. og 6. april 2016 på UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. På oppstartsmøtet deltok prosjektteamet, kommunerepresentanter fra Steigen og Tana og medlemmer i referansegruppen. Stemningen var svært god. Alle de involverte er entusiastiske og ser med forventninger fram til datainnsamlingen som starter i mai i år.

Deltakere i prosjektgruppa

foran fra venstre: Torunn Hamran (senter for omsorgsforskning, nord), Walter Schönfelder (IBSA), Kati Kannisto og Anu Saari - begge fra Tana kommune,

bak fra venstre: Susanne Stenbacka (Uppsala Universitet), Ragnhild H. Waldahl (Nordlandsforskning), Siv Johansen, Bergitte Gabrielsen og Sissel Grimstad - alle fra Steigen kommune og Mai Camilla Munkejord (IBSA)

Kort presentasjon av ageing at home

Innovasjon i offentlig sektor (Ragnhild Waldahl)


Interested in new perspectives on health and social care? Join us on March 16th,2017 in Hiet, Tromsø for two guest lectures, presented by internationally renown and recognized speakers.

More info: Click here.

 

PUBLIKASJONER OG ANNEN FORMIDLING

Alle publikasjoner er open access.

Prosjektrapport: 

Munkejord, M. C., Eggebø, H., & Schönfelder, W. (2017): Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? Uni Research Rapport 3/17. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.
https://uni.no/media/manual_upload/Rapport_3-2017_Munkejord_Eggeb%C3%B8_og_Sch%C3%B6nfelder.pdf

 

Fagartikler:

Munkejord, MC., Schönfelder, W. & Eggebø, H. (2018): Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i egen bolig, Tidsskrift for omsorgsforskning, nr 1/18, 6-15. DOI: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03. https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/hjemme_best

 Munkejord, M. C., Schönfelder, W., & Eggebø, H. (2018): Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg? Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(03), 298-306. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-12 ER. http://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/03/sosial_omsorg

Det gleder oss veldig at denne artikkelen har vært nominert til årets tidsskriftartikkel i Norge 2018, uansett disiplin!

Munkejord, MC., Schönfelder, W. & Eggebø, H. (2019): Voices from the north: Stories about active ageing, everyday life and home-based care among older people in Northern Norway. I: Päivi Naskali, Shanaj Begum and Joan Harbinson (eds): NEW CHALLENGES TO AGEING IN THE RURAL NORTH. A CRITICAL INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE, London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_12

Eggebø, H., Munkejord, MC. and Schönfelder, W. (2019): Land, history and people: Older people’s stories about meaningful activities and social connectedness in later life. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-019-09253-7

Schönfelder, W.; Eggebø, H. & Munkejord, M.C. (2020): Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system. Social Work in Health Care. https://doi.org/10.1080/00981389.2020.1847747

 

 

Lysbilder

 Home sweet home (PP)

 

MEDIESAKER:

Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel? https://uni.no/nb/news/2018/04/30/vil-du-bo-hjemme-lengst-mulig-gammel/ april 2018

 

Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig? Sak på Forskning.no: https://forskning.no/2018/05/myte-alle-eldre-vil-bo-hjemme-lengst-mul 23.05.18

 

Omtale; Uni Research Rokkansenteret, 7. november 2017,  av Andreas R. Graven  Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg

 

 

Foredrag og innlegg fra prosjektet:

Hovedfunn og anbefalinger – oppsummering fra Ageing at home. Innlegg på impact seminar i Tana 6-7 juni 2018. Deltakere fra Tana og Steigen kommuner, KS konsulent og oss forskere.

 

Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home. Innlegg på Rokkanfrokost, 15. mars 2018

 

Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk' Innlegg på SEFAS, Senter for sykehjemsmedisinsk forsknig, UiB, 9. januar 2018

 

Ageing at home - funn og anbefalinger. Innlegg på Juleseminaret ved Senter for omsorgsforskning 11. desember 2017

 

Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune, 7. november 2017

 

Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana, 7. november 2017

 

Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet. Innlegg for Kommunestyremøte i Steigen, 01. november 2017

 

Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune, 31. oktober 2017

 

Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn. Innlegg på åpent folkemøte i Steigen, 31. oktober 2017

 

Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge. Foredrag på Høstkonferansen i Bodø, 10. oktober 2017

 

Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Innlegg på seminar på Senter for omsorgsforskning, 4. september 2017

 

ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor. Innlegg på workshop i regi av Hordaland fylkeskommune 05. mai 2017

 

Blogginnlegg

http://helgaeggebo.no/blogg/#out-of-time

http://helgaeggebo.no/blogg/#eldrebolgja

 

Konferanseinnlegg internasjonale konferanser

• Schönfelder, Walter, Mai Camilla Munkejord og Helga Eggebø (2017): Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway, Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen. Stockholm, November 1, 2017


• Schönfelder, W., Munkejord, M. C. og Eggebø, H. (2017), 'Social care – a blind spot in Norwegian home care', European Journal of Public Health, 27, suppl 3, 410-11, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx186.025.


• Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder & Helga Eggebø (2017): Coping with distance. Innovation in home-based elderly care. Findings from Northern Norway. Paper in WG 9 on Rural Ageing at the XVII ESRS-congress in Krakow, Poland, July 24-27


• Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder & Helga Eggebø (2017). Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. International indigenous voices in social work conference, Alta, Norway, June 11-14

• Munkejord, Mai, Walter Schönfelder & Helga Eggebø (2018)): Home sweet home? Paper in a WG on Ageing in the Rural North at the Nordic Ruralities Conference in Denmark, May 14-16.

 

Medieoppslag

Avisa Nordland, publisert 8. nov. 2017:
Vi er gode til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Men forskeren finner en blind flekk

Forskning.no, publisert 4. nov. 2017:
Etterlyser mer sosial omsorg for eldre

NRK Finnmark, publisert 11. nov. 2017:
Ensomme og isolerte selv om de har hjemmehjelp

Kommunal Rapport, publisert 16. nov. 2017:
Sosiale behov glemmes i omsorgen

Kronikk, publisert 4. des 2017:
Kor ble det av sosial omsorg?

 
Radiosaker

NRK Finnmark 10. nov. 2017 
NRK Nyhetslunsj 10. nov. 2017
NRK Distriktsprogram Rogaland 10.11.2017

 


 Ansvarlig for siden: Schönfelder, Walter
Sist oppdatert: 22.11.2023 14:48