Prosjektmedarbeidere

Forskningsprosjektet består av til sammen seks vitenskapelig ansatte, alle ansatt ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT:

Prosjektleder:  

Professor Torunn Hamran 

Prosjektmedarbeidere:

Professor 
Nils Henriksen
Førsteamanuensis
Mari Wolff Skaalvik
Postdoktor 
Bodil Hansen Blix
PhD-stipendiat
Jill-Marit Moholt


Ansvarlig for siden: Bodil Hansen Blix
Sist oppdatert: 29.08.2017 14:59