Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Prosjektmedarbeidere

Prosjektet ble ledet av professor Torunn Hamran i perioden 2015-2019 (finansieringsperioden).

Følgende vitenskapelig ansatte var involvert i prosjektet:

Professor Nils Henriksen

Førsteamanuensis Mari Wolff Skaalvik

PhD-student Jill-Marit Moholt

Postdoktor Bodil H. Blix

Forsker Lill Sverresdatter Larsen

Følgende personer kan fortsatt kontaktes angående prosjektet:

Førsteamanuensis/postdoktor Jill-Marit Moholt

Professor Bodil H. Blix
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 29.09.2023 15:24