Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Jill-Marit Moholt

Postdoktor Senter for omsorgsforskning Nord
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsetjenesteforskning

Demensomsorg

Eldreomsorg

Pårørende

Kvantitative studier - spørreskjemaundersøkelser og registerdata

Jeg er daglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord i 50% stilling og postdoktor i 50% stilling.

Min postdoktorstilling er knyttet til prosjektet: Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester bruker de? 

https://uit.no/project/sas/studien

 

 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge. (Fulltekst: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2021/01/demografisk_utvikling_og_potensialet_for_uformell_omsorg_i_ Tidsskrift for omsorgsforskning 2021; Volum 7 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-01-03.

 • Henriksen, Nils Oddbjørn; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Perceptions of Family Caregivers of Home-Dwelling Persons with Dementia regarding Access to Information and Involvement in Decisions. Journal of Aging & Social Policy 2020. ISSN 0895-9420.s doi: 10.1080/08959420.2019.1707058.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. (Fulltekst: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2020/01/erfaringer_med_deltakelse_paa_kommunale_paaroerendeskoler Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; Volum 6 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-03.

 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Non-use of community health-care services – an exploratory cross-sectional study among family care-givers for older, home-dwelling persons with dementia. Ageing & Society 2020. ISSN 0144-686X.s doi: 10.1017/S0144686X2000015X.

 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Blix, Bodil Hansen; Henriksen, Nils Oddbjørn. Factors affecting the use of home-based and out-of-home respite care services: A survey of family caregivers of older persons with dementia in Northern Norway. Dementia 2018; Volum 0 (0). ISSN 1471-3012.s 1 - 20.s doi: 10.1177/1471301218804981.

 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn. Psychometric validation of the Carers of Older People in Europe Index among family caregivers of older persons with dementia. (journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050312118792812) SAGE Open Medicine 2018; Volum 6. ISSN 2050-3121.s 1 - 10.s doi: 10.1177/2050312118792812.

 • Moholt, Jill-Marit; Hanssen, Tove Aminda. Oversettelse og psykometrisk testing av The Family Collaboration Scale. (Fulltekst: https://sykepleien.no/sites/default/files/pdf-export/pdf-export-63161.pdf Sykepleien Forskning 2017; Volum 9. ISSN 1890-2936.s 1 - 15.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.63161.

 • Moholt, Jill-Marit; Enger Amdal, Maria Constance. Hva med oss som ikke har pårørende? Hvem skal hjelpe oss?. (Fulltekst: https://www.eikerbladet.no/hva-med-oss-som-ikke-har-parorende-hvem-skal-hjelpe-oss/s/5-58-200351 2021.

 • Krane, Martin Sollund; Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit. Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning. European Forum for Primary Care 2021-09-07 - 2021-09-07 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Lønhaug-Næss, Morten. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. ISP workshop 2021-05-26 - 2021-05-26 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Seminar om prosessveiledning for USHT Troms og Finnmark (Troms). Seminar SOF nord og USHT 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester mottar de?. Seminar mellom Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet og Senter for omsorgsforskning nord 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendes erfaringer når personer med demens vegrer seg eller nekter å bruke helse- og omsorgstjenester. Nettverkssamling for demenskontakter i Troms 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.

 • Høyem, Audhild; Moholt, Jill-Marit; Ellingsen, Gunnar; Arntzen, Cathrine. Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography. EFPC 2021 (Omtale: http://euprimarycare.org/efpc-2021-bergen-conference-5-7-september-2021/) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.

 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demographic development and the potential for informal care in Norway. EFPP 2021 (Omtale: http://euprimarycare.org/efpc-2021-bergen-conference-5-7-september-2021/) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.

 • Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene. Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. 2021 ISBN 978-82-8340-111-0.

 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg. Digital fagprat 2021-04-13 - 2021-04-13 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Perspektivløs politikk for pårørende og frivillige i framtidas eldreomsorg. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/ UiT Helseblogg 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?. (Fulltekst: https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/hvor-mye-skal-parorende-og-frivillige-jobbe-i-framtidas-eldreomsorg/1826626 Forskning.no 2021.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Stalsberg, Helge. Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/parorende-og-frivillige-kan-ikke-sikre-barekraften-i-fremtidens-omsorgstjenester/o/5-124-105683 NordNorsk debatt 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Steinkopf Sund, Steinar. Tildeling av omsorgstjenester henger sammen med pårørendes kjønn, etnisitet og utdanning. 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Wynn, Trude Nydal. Senter for omsorgsforskning sin rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; veiledning, opplæring, kompetansebygging. Strategi og arbeidsseminar 2020-11-02 - 2020-11-03 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Publisert på UiTs helseblogg 21.09.2020. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/ 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Demensdagene 2020: Det er hjelp å få. iTromsø 2020.s doi: https://www.itromso.no/meninger/2020/09/19/Demensdagene-2020-Det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5-22690499.ece.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/hjelp-fa-informasjon-ved-demens.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Konferansen Demensomsorg i nord. Fagnytt i nord 2020 (1).

 • Moholt, Jill-Marit. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen. Seminaret Den samiske pasientens perspektiv 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg - variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Lunsjsemiar 2020-02-27 - 2020-02-27 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Older persons with frequent, unplanned hospital admissions – which primary health and care services do they receive?. The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP). 2020-02-12 - 2020-02-14 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting. Seminar om aldring 2019-02-21 - 2019-02-21 2019.

 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Demens: Hvem din familie er påvirker dine omsorgstjenester. (Fulltekst: https://forskning.no/demens-helsetjenester-partner/demens-hvem-din-familie-er-pavirker-dine-omsorgstjenester/1582150 2019.

 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=651001&p_dim=88108 2019.

 • Moholt, Jill-Marit. Variasjoner i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensomsorg i nord 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg – likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Demensnettverk i Finnmark 2019-10-08 - 2019-10-09 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn. Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway. NUNAMED2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (Fulltekst: https://www.itromso.no/meninger/2019/09/11/P%C3%A5r%C3%B8rende-til-personer-med-demens-bidrar-mye-og-lenge-19913105.ece iTromsø 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/parorende-personer-demens-bidrar www.nordnorskdebatt.no 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Frivillige - et middel for å takle "eldrebølgen"?. Storbykonferansen for eldreråd 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. NordNorsk debatt 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. (Fulltekst: https://www.itromso.no/meninger/2019/03/14/Nedstyring-av-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-%E2%80%93-til-hvilken-pris-og-hvem-skal-ta-omkostningene-18656419.ece iTromsø 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Pårørende - det usynlige hjelpekorpset. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/parorende-usynlige-0 Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendeundersøkelsen - en spørreskjemaundersøkelse til pårørende til eldre, hjemmeboende personer med demenssykdom. Seminar om arktisk aldring 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Samspill mellom personer med demens, pårørende og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen - et nyttig, men lite kjent tilbud. (https://blogg.uit.no/helsefak/parorendeskolen-et-nyttig-men-lite-kjent-tilbud/) 2018.

 • Schanche, Thomas; Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Å leve med demenssykdom - Demensdagene i Tromsø 18.-21.9.2018. 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen- et nyttig, men lite kjent tilbud. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Equity and quality in public dementia care services by integrating the perspectives of families and service providers. 24th Nordic Congress of Gerontology 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk befolkning.. Fellessamling Senter for omsorgsforskning 2017-09-11 - 2017-09-12 2017.

 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Moholt, Jill-Marit. Presentasjon av forskningsprosjektet "Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale pleie- og omsorgstjenester i fler-etniske områder".. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Demens og pårørendes situasjon. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home.. Nordic Conference in Nursing Research 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Moholt, Jill-Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home. Challenges in linguistic validation and cultural adaptation related to translation of a research instrument.. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 2016-06-19 - 2016-06-22 2016.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Fagnytt i nord 2016 (2).

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives. (Fulltekst: https://intranett.uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=458800 2016.

 • Moholt, Jill-Marit; Enger Amdal, Maria Constance. Hva med oss som ikke har pårørende? Hvem skal hjelpe oss?. (Fulltekst: https://www.eikerbladet.no/hva-med-oss-som-ikke-har-parorende-hvem-skal-hjelpe-oss/s/5-58-200351 2021.

 • Krane, Martin Sollund; Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit. Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning. European Forum for Primary Care 2021-09-07 - 2021-09-07 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Lønhaug-Næss, Morten. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. ISP workshop 2021-05-26 - 2021-05-26 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Seminar om prosessveiledning for USHT Troms og Finnmark (Troms). Seminar SOF nord og USHT 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester mottar de?. Seminar mellom Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet og Senter for omsorgsforskning nord 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.

 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendes erfaringer når personer med demens vegrer seg eller nekter å bruke helse- og omsorgstjenester. Nettverkssamling for demenskontakter i Troms 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.

 • Høyem, Audhild; Moholt, Jill-Marit; Ellingsen, Gunnar; Arntzen, Cathrine. Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography. EFPC 2021 (Omtale: http://euprimarycare.org/efpc-2021-bergen-conference-5-7-september-2021/) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.

 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demographic development and the potential for informal care in Norway. EFPP 2021 (Omtale: http://euprimarycare.org/efpc-2021-bergen-conference-5-7-september-2021/) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.

 • Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene. Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. 2021 ISBN 978-82-8340-111-0.

 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg. Digital fagprat 2021-04-13 - 2021-04-13 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Perspektivløs politikk for pårørende og frivillige i framtidas eldreomsorg. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/ UiT Helseblogg 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?. (Fulltekst: https://forskersonen.no/aldring-kronikk-meninger/hvor-mye-skal-parorende-og-frivillige-jobbe-i-framtidas-eldreomsorg/1826626 Forskning.no 2021.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Stalsberg, Helge. Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/parorende-og-frivillige-kan-ikke-sikre-barekraften-i-fremtidens-omsorgstjenester/o/5-124-105683 NordNorsk debatt 2021.

 • Moholt, Jill-Marit; Steinkopf Sund, Steinar. Tildeling av omsorgstjenester henger sammen med pårørendes kjønn, etnisitet og utdanning. 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Wynn, Trude Nydal. Senter for omsorgsforskning sin rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; veiledning, opplæring, kompetansebygging. Strategi og arbeidsseminar 2020-11-02 - 2020-11-03 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Publisert på UiTs helseblogg 21.09.2020. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/ 2020.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Demensdagene 2020: Det er hjelp å få. iTromsø 2020.s doi: https://www.itromso.no/meninger/2020/09/19/Demensdagene-2020-Det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5-22690499.ece.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/hjelp-fa-informasjon-ved-demens.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Konferansen Demensomsorg i nord. Fagnytt i nord 2020 (1).

 • Moholt, Jill-Marit. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen. Seminaret Den samiske pasientens perspektiv 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg - variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Lunsjsemiar 2020-02-27 - 2020-02-27 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Older persons with frequent, unplanned hospital admissions – which primary health and care services do they receive?. The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP). 2020-02-12 - 2020-02-14 2020.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting. Seminar om aldring 2019-02-21 - 2019-02-21 2019.

 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Demens: Hvem din familie er påvirker dine omsorgstjenester. (Fulltekst: https://forskning.no/demens-helsetjenester-partner/demens-hvem-din-familie-er-pavirker-dine-omsorgstjenester/1582150 2019.

 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=651001&p_dim=88108 2019.

 • Moholt, Jill-Marit. Variasjoner i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensomsorg i nord 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg – likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Demensnettverk i Finnmark 2019-10-08 - 2019-10-09 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn. Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway. NUNAMED2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (Fulltekst: https://www.itromso.no/meninger/2019/09/11/P%C3%A5r%C3%B8rende-til-personer-med-demens-bidrar-mye-og-lenge-19913105.ece iTromsø 2019.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/parorende-personer-demens-bidrar www.nordnorskdebatt.no 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Frivillige - et middel for å takle "eldrebølgen"?. Storbykonferansen for eldreråd 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. NordNorsk debatt 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. (Fulltekst: https://www.itromso.no/meninger/2019/03/14/Nedstyring-av-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-%E2%80%93-til-hvilken-pris-og-hvem-skal-ta-omkostningene-18656419.ece iTromsø 2019.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Pårørende - det usynlige hjelpekorpset. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/parorende-usynlige-0 Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendeundersøkelsen - en spørreskjemaundersøkelse til pårørende til eldre, hjemmeboende personer med demenssykdom. Seminar om arktisk aldring 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Samspill mellom personer med demens, pårørende og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen - et nyttig, men lite kjent tilbud. (https://blogg.uit.no/helsefak/parorendeskolen-et-nyttig-men-lite-kjent-tilbud/) 2018.

 • Schanche, Thomas; Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Å leve med demenssykdom - Demensdagene i Tromsø 18.-21.9.2018. 2018.

 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen- et nyttig, men lite kjent tilbud. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Equity and quality in public dementia care services by integrating the perspectives of families and service providers. 24th Nordic Congress of Gerontology 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk befolkning.. Fellessamling Senter for omsorgsforskning 2017-09-11 - 2017-09-12 2017.

 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Moholt, Jill-Marit. Presentasjon av forskningsprosjektet "Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale pleie- og omsorgstjenester i fler-etniske områder".. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Demens og pårørendes situasjon. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home.. Nordic Conference in Nursing Research 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Moholt, Jill-Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home. Challenges in linguistic validation and cultural adaptation related to translation of a research instrument.. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 2016-06-19 - 2016-06-22 2016.

 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Fagnytt i nord 2016 (2).

 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.

 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives. (Fulltekst: https://intranett.uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=458800 2016.

 • [Loading...]