Bilde av Moholt, Jill-Marit
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Moholt, Jill-Marit
Senter for omsorgsforskning Nord jill-marit.moholt@uit.no +4777660701 90513510 Her finner du meg

Jill-Marit Moholt


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 Førsteamanuensis og postdoktor

 

 


 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Matthias Hoben, Jill-Marit Moholt :
  Older high-cost patients in Norwegian somatic hospitals: A register-based study of patient characteristics
  BMJ Open 05. oktober 2023 DATA / ARKIV / DOI
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt :
  Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Covid-19 Pandemic: Pragmatism and Performativity
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt, Oddvar Førland, Frode Fadnes Jacobsen, Oscar Tranvåg :
  Intended, Unintended, Unanticipated? Consequences of Social Distancing Measures for Nursing Home Residents During the Covid-19 Pandemic
  Global Qualitative Nursing Research 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Eliassen, Jill-Marit Moholt :
  Boundary work in task-shifting practices–a qualitative study of reablement teams
  Physiotherapy Theory and Practice 2022 ARKIV / DOI
 • Gudmund Ågotnes, Jill-Marit Moholt, Bodil H. Blix :
  From volunteer work to informal care by stealth: A 'new voluntarism' in social democratic health and welfare services for older adults
  Ageing & Society 09. november 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland, Jill-Marit Moholt :
  Ledelse, pasientsikkerhetskultur og utelatt helse- og omsorgshjelp i sykehjem
  2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. februar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Luthers stråmenn
  dagensmedisin.no 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Vi må slutte å snakke om varme hender, og etterlyse skarpe hjerner i stedet
  Dagens medisin 07. september 2023 FULLTEKST
 • Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland, Jill-Marit Moholt :
  Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem
  2023
 • Oddvar Førland, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Jill-Marit Moholt, Rose Mari Olsen :
  Eldreomsorg: Vi vet bedre, så hvorfor lar vi det skje?
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 14. februar 2023
 • Jill-Marit Moholt, Morten Lønhaug-Næss :
  Hvem er eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester?
  2023
 • Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt, Oddvar Førland, Frode Fadnes Jacobsen, Oscar Tranvåg :
  Sykehjemsbeboere betalte en høy pris under pandemien – var tiltakene forholdsmessige?
  Dagens medisin 2023
 • Rose Mari Olsen, Jill-Marit Moholt :
  Lederspenn, pasientsikkerhetskultur og utelatt helse- og omsorgshjelp i sykehjem
  2023
 • Nina Beate Andfossen, Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik, Oddvar Førland, Terje Emil Fredwall, Jill-Marit Moholt :
  How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?
  2023 DATA
 • Jill-Marit Moholt, Rose Mari Olsen, Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall, Oddvar Førland :
  Missed Care in Norwegian Nursing Homes
  2023
 • Jill-Marit Moholt, Bodil Hansen Blix :
  Hjem, kjære hjem?
  Klassekampen 07. september 2023 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Jill-Marit Moholt :
  Exploring general practitioner contacts among high-cost older patients in Norwegian somatic hospitals - foreløpige resultater fra en registerdatastudie
  2023
 • Jill-Marit Moholt, Trude Anita Hartviksen :
  Seminar om prosessveiledning
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Kristine Gaup Grønmo :
  Likeverdige helse- og omsorgstjenester for samiske pasienter
  2022
 • Jill-Marit Moholt :
  Fra mastermonografi til artikkel - eksempel på artikkel basert på en monografi
  2022
 • Jill-Marit Moholt :
  Erfaringer med prosessveiledning
  22. april 2022 FULLTEKST
 • Trude Anita Hartviksen, Morten Nikolaisen, Jill-Marit Moholt :
  Prosessveiledning i Senter for omsorgsforskning
  2022
 • Trude Anita Hartviksen, Morten Nikolaisen, Jill-Marit Moholt :
  Prosessveiledning og Leve hele livet - reformen
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Jill-Marit Moholt :
  Older adults with high utilization of somatic hospital services – which municipal health and care services do they receive?
  2022
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt :
  Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Coronavirus Pandemic: Pragmatism and Performativity
  2022
 • Jill-Marit Moholt :
  Health care providers` perspectives on provision of municipal and health care services to older adults frequently admitted to somatic hospitals
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Morten Lønhaug-Næss :
  Hva kjennetegner eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester? Resultater fra en registerdatastudie og en kvalitativ intervjustudie
  2022
 • Rose Mari Olsen, Jill-Marit Moholt, Oddvar Førland :
  Ufullstendig helse- og omsorgshjelp i sykehjem
  2022
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og uformell omsorg i fremtidens eldreomsorg
  2021
 • Jill-Marit Moholt :
  Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester blant personer med demenssykdom og deres pårørende
  2021
 • Jill-Marit Moholt :
  Forskning på bruk av helsetjenester – muligheter for IHO sine ansatte
  2021
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  From volunteer work to informal care by stealth: A “new voluntarism” in social democratic health and welfare services for older adults
  2021
 • Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt, Monika Dybdahl Jakobsen :
  Forskning på kvinnehelse ved Senter for omsorgsforskning nord
  2021
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt :
  Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning
  2021
 • Jill-Marit Moholt, Morten Lønhaug-Næss :
  Stormottakere av spesialisthelsetjeneser - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?
  2021
 • Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri Andreassen Devik, Oddvar Førland, Martin Sollund Krane, Linda Madsen m.fl.:
  Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem
  Senter for omsorgsforskning 2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demographic development and the potential for informal care in Norway
  2021 OMTALE
 • Audhild Høyem, Jill-Marit Moholt, Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen :
  Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography
  2021 OMTALE
 • Jill-Marit Moholt :
  Pårørendes erfaringer når personer med demens vegrer seg eller nekter å bruke helse- og omsorgstjenester
  2021
 • Jill-Marit Moholt, Morten Lønhaug-Næss :
  Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?
  2021
 • Jill-Marit Moholt :
  Seminar om prosessveiledning for USHT Troms og Finnmark (Troms)
  2021
 • Jill-Marit Moholt :
  Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester mottar de?
  2021
 • Jill-Marit Moholt, Maria Constance Enger Amdal :
  Hva med oss som ikke har pårørende? Hvem skal hjelpe oss?
  23. september 2021 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Helge Stalsberg :
  Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester
  Nordnorsk Debatt 16. februar 2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie. Jeg har mastergrad og PhD i helsefag, og jeg jobber som førsteamanuensis i 50% stilling. I undervisningsdelen av stillingen min er jeg knyttet til Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, samt Master i helsefaglig utviklingsarbeid ved Institutt for helse - og omsorgsfag. Jeg er også knyttet til Senter for omsorgsforskning, nord og har 50% stilling som postdoktor ved sentret.

  Min forskning hører hjemme i innenfor gerontologi og helsetjenesteforskning, med hovedvekt på eldreomsorg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg er spesielt interessert i omsorg for eldre med komplekse og langvarige behov, demensomsorg, pårørendeomsorg, utelatt helse- og omsorgshjelp og ulikheter i tjenestebruk blant grupper av tjenestemottakere.

  Jeg bruker både kvantitative og kvalitative metoder i forskningen, og har blant annet kompetanse i utvikling spørreskjema og bruk av registerdata.

  Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter, og min postdoktorstilling er knyttet til prosjektet: Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester bruker de? https://uit.no/project/sas