SimFish – Innovativ læring i fiskeri- og havbruksstudiet

Spill- basert undervisning

Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar. Spillbasert læring beskriver en tilnærming til undervisning , der studenter utforske relevant aspekt av spill i en læringssammenheng designet av lærere . Lærere og studenter samarbeide for å legge til dybde og perspektiv til opplevelsen av å spille spillet . I et spillbasert læringsmiljø jobber vi mot mål, velger handlinger og de konsekvenser våre handlinger får.

Noen av de spillene som er under utvikling eller i bruk i Simfish prosjektet er:
- Fishbanks,
- Datastøttet forvaltningsspill. der hvert lag basert på kunnskap og forskning (kjøpe rapporter) skal utvikle en forvaltningsplan (Arne Eide's forvaltnings spill
- GO Fish brettspill.
- Laukøy laks rollespill
- Green grouper game (under utvikling)
 
med flere

Eksempler på spill:

http://www.jfs.tku.edu.tw/?p=5750

Relevante konferanser:
Læringsfestival i Trondheim 8-10. mai

 
Ansvarlig for siden: Holm, Petter
Sist oppdatert: 12.07.2022 10:24