Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Prosjektdeltakere

Deltakerne har kompetanse innen matematikkdidaktikk, duodji/duedtie/duodje, pedagogikk og matematikk. Noen er forskere og andre er lærere.

Anne smal.jpg
Prosjektleder:
Førsteamanuensis Anne Birgitte
Fyhn, Tromsø

Maja smal.jpg
Førsteamanuensis Maja Dunfjeld,
HarranYlva Jannok Nutti.jpg (Bredde: 180px)

Postdoktor i pedagogikk med fokus på samisk utdanning med kulturmatematik/kulturpedagogikk
Ylva Jannok Nutti,
Universitetet i Tromsø

 

 Ellen_045 smalt bilde.jpg
Ellen J. Sara Eira, Rektor ja
matematihkka oahpaheaddji /
Rektor og matematikklærer,
Guovdageainnu nuoraidskuvla/
Kautokeino Ungdomsskole

Maghild smal.jpg
Magnhild Mathisen
Nesseby

Svein Ole smal.jpg
Svein Ole Sandvik, Matematihkka oahpaheaddji /Matematikklærer
Guovdageainnu nuoraidskuvla/
Kautokeino Ungdomsskole

Jan Ole smal.jpg
Jan Ole Balto, Matematihkka
oahpaheaddji / Matematikklærer,
Guovdageainnu nuoraidskuvla/
Kautokeino Ungdomsskole


Ann Synnøve smal.jpg
Ann Synnøve Steinfjell, Høgskolelærer i matematikk

 


Tove smal.jpg
Tove Børresen, Matematihkka
oahpaheaddji / Matematikklærer Guovdageainnu nuoraidskuvla/
Kautokeino Ungdomsskole

 

Ole Einar smal.jpg
Ole Einar Hætta, Matematihkka oahpaheaddji /Matematikklærer,
Guovdageainnu nuoraidskuvla/
Kautokeino Ungdomsskole


Bharath smal.jpg
Professor Bharath Sriraman,
Missoula, Montana, USAAnsvarlig for siden: Anne Birgitte Fyhn
Sist oppdatert: 14.10.2015 13:51