Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Publikasjoner

 • Fyhn, A. B., Jannok Nutti, Y., Dunfjeld, M., Sara Eira, E. J., Steinfjell, A. S., Børresen, T., Hætta, O. E. & Sandvik, S. O. (in press). Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations, to appear in Journal of Mathematics and Culture    
 • Fyhn, A. B., Jannok Nutti, Y., Nystad, K., Eira, E. J. S. & Hætta, O. E. (2016). "We had not dared to do that earlier, but now we see that it works" Creating a culturally responsive mathematics exam, AlterNative: An international journal of Indigenous peoples, 12 (4), 411-424.
 • Nutti, Y. Jannok, Fyhn, A. B., Eira, E. J. Sara, Sandvik, S. O., Børresen, T., Hætta, O. E., Somby, J. & Gaup, K. M. (2015). Call your mothers! Sámi culture-based curriculum development based on mathematics teachers, students and mothers in joint research actions, International Journal about Parents in Education, 26 (1), 10-23.

 • Nordkild, S. I. (2015). Kulturbasert matematikkundervisning. En studie av et tverrfaglig undervisningsopplegg i en sørsamisk skole. Masteroppgave i pedagogikk. UiT-Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning.
 • Fyhn, A. B., Dunfjeld, M., Dunfjeld Aagård, A., Eggen, P. & Larsen, T. M. (2015). Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk i matematikkfaget, Tangenten, 26 (4), 5-11. På svensk i Nämnaren 2017. Möjligheter och utmaningar med sydsamisk ornamentik.
 • Hætta, O. E. & Eira, Ellen J. Sara (2015) Ruvden og matematikk. Verksted 37 på novemberkonferansen 2015 ved Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

 • Fyhn, A. B., Dunfjeld, M., Dunfjeld Aagård, A., Eggen, P. & Larsen, T. M. (2015). Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk, Tangenten, 26 (3), 9-14. På svensk i Nämnaren 2016:4

 • Fyhn, A. B:, Nutti, Y. J., Eira, E. J. S., Børresen, T., Sandvik, S.O. & Hætta, O. E. (2015). Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences. I E. S. Huaman & B. Sriraman (red) Indigenous Universalities and Peculiarities of Innovation. Advances in Innovation Education, (s. 163 – 180). Sense Publishers.

 • Fyhn, A. B., Guovdageainnu nuoraidskuvla & Nutti Y. J. (2014) Ruvden ja matematihkka video.pdf
 • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" och matematik video
 • Fyhn, A. B., Kautokeino middle school & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" and mathematics video
 • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Ruvden og matematikk video
 • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Саамский шнур круглого плетения video
 • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Ruvden* ja matematiika video

 • Fyhn, A. B. (2014). Samisk matematikk - på ungdomstrinnet. Kronikk i "Nordlys" 3. mars.
 • Fyhn, A. B., Eira, E. J. S. & Sriraman, B. (2013). Samisk kultur og språk i matematikkfaget/Sámi kultuvra ja giella matematihkkafágas. I A. B. Fyhn (red) Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka, (s. 33 - 52). Bergen: Caspar forlag.

 • Nutti, Y. J. (2013). Matematikkaktiviteter i samisk barnehgae og skole - Læreres arbeid mot en kulturbasert undervisning/ Matematihkkadoaimmat mánáidgárddis ja skuvllas - Oahpaheddjiid bargu ollašuhttit kulturvuođđuduvvan oahpahusa, Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. Caspar Forlag. s. 53-77.

 • Fyhn, A. B. (2013). (red) Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. Bergen: Caspar forlag. 178 s.
 • Nutti, Ylva Jannok (2013). Sámi teachers’ experiences of Indigenous school transformation: Culturally-based preschool and school mathematics lessons. In: AlterNative, Vol. 9, No 1, p. 16-29.

 • Steinfjell, A. S. (2013). Fortelling som redskap, Tangenten (3)

 • Nutti, Ylva Jannok (2013). Indigenous teachers' experiences of the implementation of culture-based mathematics activities in Sámi School. In: Mathematics Education Research Journal, Special Issue: Mathematics Education with/for Indigenous Peoples, Vol. 25, No 1,p. 57-72.

 • Nutti, Ylva Jannok (2012). Förändringsarbete för en kulturellt baserad samisk matematikundervisning. I: Tangenten, No. 2, s. 48-52.

 • Fyhn, Anne Birgitte (2011). Noe som følger et mønster, Tangenten (2) s 47-52.

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Anne Birgitte Fyhn
Sist oppdatert: 14.10.2015 13:51