KwesiKassahDSC_8902kv.jpg
KwesiKassahDSC_8902kv.jpg
Institutt for vernepleie kka069@post.uit.no 77058317 Harstad Campus Harstad

Kassah, Kwesi Alexander


Professor


 • Høgmo, Katrine; Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lind. Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 243 - 262.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.
 • Rustad, Marit; Kassah, Kwesi Alexander. Learning disability and work inclusion: on the experiences, aspirations and empowerment of sheltered employment workers in Norway. Disability & Society 2020. ISSN 0968-7599.s 1 - 21.s doi: 10.1080/09687599.2020.1749564.
 • Kassah, Bente Lind; Kassah, Kwesi Alexander; phillips, deborah. Children with Intellectual Disabilities and Special School Education in Ghana. International Journal of Disability, Development and Education 2018; Volum 65 (3). ISSN 1034-912X.s 341 - 354.s doi: 10.1080/1034912X.2017.1374358.
 • Kassah, Kwesi Alexander; Andersen, Frøydis; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205485310.s 169 - 191.
 • Kassah, Bente L. L.; Kassah, Alexander Kwesi; Dahl, Elisabeth Anie. Akuttarbeid ved barnevernvakten: Kollektive og individuelle mestringsstategier :. Sosiologisk Tidsskrift 2015; Volum 23 (4). ISSN 0804-0486.s 238 - 258.
 • Lorentsen, Anne-Berit; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander. Folkehelsearbeidet i kommunen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 123 - 138.
 • Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Agbota, Tete Kobla. Abuse of physically disabled women in Ghana:its emotional consequences and coping strategies. Disability and Rehabilitation 2014; Volum 36 (8). ISSN 0963-8288.s 665 - 671.s doi: 10.3109/09638288.2013.808272.
 • Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Johansen, Leif Inge. Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 33 - 49.
 • Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander. Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 17 - 31.
 • Kassah, Kwesi Alexander; Johnsen, Bjørn-Eirik; Kassah, Bente Lilljan Lind. Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 153 - 168.
 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Kassah, Kwesi Alexander. Funksjonshemning og normalitetsdilemmaet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1220-0.s 29 - 39.
 • Martinussen, Inger Simonsen; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander. Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.. mens rehabilitering står på vent. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 139 - 152.
 • Johnsen, Bjørn Eirik; Kassah, Kwesi Alexander; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway. Disability & Society 2013. ISSN 0968-7599.s doi: 10.1080/09687599.2012.758035.
 • Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lilljan lind; Agbota, Tete Kobla. Abuse of disabled children in Ghana. Disability & Society 2012; Volum 27 (5). ISSN 0968-7599.s 689 - 701.s doi: 10.1080/09687599.2012.673079.
 • Kassah, Alexander Kwesi; Kassah, Bente L. Lind. Funksjonshemming og emansipatorisk forskning : paradigmeskifte og utviklingshemmedes deltakelse i forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 102 - 119.
 • Kassah, Bente L. Lind; Kassah, Alexander Kwesi. Funksjonshemmede kvinner og feministisk forskning : usynliggjøring av funksjonshemmede kvinners perspektiv i kunnskapsproduksjon. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.
 • Kassah, Alexander Kwesi. Arbeid og samfunnsdeltakelse : om funksjonshemning og inkluderende arbeidsliv. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 42 - 57.
 • Kassah, Alexander Kwesi. Begging as work: a study of people with mobility difficulties in Accra, Ghana. Disability & Society 2008; Volum 23 (2). ISSN 0968-7599.s 163 - 170.s doi: 10.1080/09687590701841208.
 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander. Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. (omtale) Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 87 - 104.
 • Kassah, Alexander Kwesi; Kassah, Bente Lind. Funksjonshemning : sentrale ideer, modeller og debatter. Fagbokforlaget 2009 ISBN 9788245008258.
 • Kassah, Alexander Kwesi. What is this strategy called CBR?. 2006 ISBN 1413795617.
 • Kassah, Alexander Kwesi. Begging as a way of life. 2005 ISBN 1413765513.
 • Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lilljan Lind. The Other-Order Abuse Model. Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (GJIDD) 2018; Volum 4 (5). ISSN 2575-8586.s doi: 10.19080/GJIDD.2018.04.555646.
 • Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander. Implementing inclusive education: a Commonwealth guide to implementing Article 2244 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2nd edition. Disability & Society 2013; Volum 28 (2). ISSN 0968-7599.s 291 - 293.s doi: 10.1080/09687599.2012.747824.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe  Campus Harstad