UngRisk

UngRisk er et forskningsprosjekt som vil utvikle og evaluere mobilapplikasjoner som skal være til hjelp og en gratis ressurs som er lett tilgjengelig for ungdom.

UngRisk vil utvikle to apper. Den første appen som utvikles heter NettOpp og er tilpasset ungdom utsatt for nettmobbing. Den andre mobilappen som utvikles vil hete PsykOpp og er tilpasset ungdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om psykisk helse. Mobilapplikasjonene har som målsetning å tilby lett tilgjengelig kunnskap om tematikken, opplysninger om hvor de kan henvende seg for å få hjelp, og ulike øvelser. Appene inneholder ulike illustrasjonsvideoer, audio- og tekstmateriale.

BAKGRUNN OG HENSIKT

Ungdommer bruker mye tid på nettet og mobil. Nettmobbing påvirker mange barn og unge. Den årlige elevundersøkelsen viser at 2 % i 2017 utsettes for nettmobbing (Wendelborg, 2018). Nettmobbing er når en blir utsatt for gjentatte negative hendelser over tid på nett eller mobil. Negative enkelthendelser forekommer enda hyppigere og det er flere unge som har erfart dette. Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangement til mer aktive handlinger hvor det er intensjon om å skade eller true noen på nett.

Konsekvenser av nettmobbing

Konsekvensene av å bli utsatt for mobbing og nettmobbing er alvorlige. En meta-analyse fant at mobbing, både tradisjonelt og på nett, har en sammenheng med psykiske helseproblemer som depresjon eller angst og generelt dårligere helse (Moore et al., 2017). Videre ser man en sammenheng mellom mobbing og psykosomatiske helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine, samt sosial funksjon, inkludert sosial isolasjon, ensomhet og lavt selvtillit. 

Mobilappen NEttOpp

Forskningsprosjektet NettOpp handler om å utvikle og evaluere en mobilapplikasjon for ungdom i alderen 13 til 16 år som har opplevd nettmobbing eller andre negative hendelser på nett. NettOpp leveres gratis gjennom en mobilapplikasjon som kan lastes ned til Android og iOS og kan således benyttes på samtlige mobiltelefoner. Informasjon vil bli vist i appen gjennom skriving, lydopptak, korte filmer og animasjoner. Ungrisk vil bestå av to moduler:

 

  • Modul 1 vil gi informasjon om nettmobbing, konsekvenser, rettigheter og lover, praktiske og tekniske råd om hvordan man skal håndtere en hendelse hvor en opplever nettmobbing og informasjon om hvor ungdommene kan finne hjelp. I tillegg vil ungdommene lære om normale følelsesmessige reaksjoner når de blir utsatt for nettmobbing. Intervensjonen fokuserer også på å motivere ungdommene til å søke hjelp fra en voksen (for eksempel foreldre, lærere, helsepersonell).
  • Modul 2 vil være gi informasjon, vise øvelser og teknikker for å håndtere stress og ulike reaksjoner relatert til nettmobbing. Disse øvelsene inkluderer pusteøvelser, råd om søvnhygiene, pulsmålingsverktøy, avspenningsøvelser og øvelser inspirert av kognitiv atferdsterapi, samt fokus på bedre selvtillit gjennom daglige push-meldinger.

 

Målsetting

NettOpp har som målsetning å:

-          Øke kunnskap om nettmobbing 

-          Øke mestringskompetanse for nettmobbing 

-          Øke hjelpesøkende atferd

-          Øke selvfølelse  

-          Redusere psykiske plager

-          Redusere nettmobbing

 

Prosjektgruppe og samarbeidspartnere

Prosjektgruppen er forankret ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU - Nord) ved UiT Norges arktiske universitetet. Prosjektleder er førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm. Prosjektdeltakere er forsker Sabine Kaiser, førsteamanuensis Frode Adolfsen og professor Monica Martinussen. Nasjonale samarbeidspartnere er seniorforsker Kyrre Breivik ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU - Vest) ved Norce Research, og lektor Jette Kofoed ved Aarhus Universitet i Danmark.

 

Kontakt

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet er det bare å ta kontakt ved å sende en epost til nettopp@helsefak.uit.no eller til oss i prosjektgruppa:

Henriette Kyrrestad Strøm (tlf. 776 23305, e-post henriette.kyrrestad@uit.no) eller

Sabine Kaiser (tlf. 776 45850, e-post sabine.kaiser@uit.no)


Ansvarlig for prosjektet: Monica Martinussen