App-studien (UngRisk)

App-studien (UngRisk)

UngRisk har utviklet to mobilapplikasjoner. Den første appen heter NettOpp og er tilpasset ungdom utsatt for nettmobbing. Den andre mobilappen som er utviklet heter Opp og er tilpasset ungdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om psykisk helse. Mobilapplikasjonene har som målsetning å tilby lett tilgjengelig kunnskap om tematikken, opplysninger om hvor de kan henvende seg for å få hjelp og ulike øvelser. Appene inneholder ulike illustrasjonsvideoer, audio- og tekstmateriale.

Prosjektet ivaretar flere av målene til Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 og Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) på kort og mellomlang sikt ved å utvikle digital informasjon og en interaktiv tjeneste til ungdom knyttet til kropp og helse, samt at prosjektet vil bidra til å fremme god psykisk helse hos ungdom


Vil du delta i App-studien? 

Svar på et anonymt spørreskjema her.

Hvis du har fylt 16 år og ønsker å delta i et intervju i App-studien kan du samtykke til deltakelse her

Hvis du ikke har fylt 16 år, men ønsker å delta i et intervju i App-studien kan en av dine foresatte samtykke til at du deltar her
Ansvarlig for siden: Kyrrestad, Henriette
Sist oppdatert: 12.09.2022 17:37