UngRisk

UngRisk

UngRisk er et forskningsprosjekt som har utviklet og skal evaluere to mobilapplikasjoner som skal være til hjelp og en gratis ressurs som er lett tilgjengelig for ungdom.

UngRisk har utviklet to mobil-apper. Den første appen heter NettOpp og er tilpasset ungdom utsatt for nettmobbing. Den andre mobilappen som er utviklet heter Opp og er tilpasset ungdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om psykisk helse. Mobilapplikasjonene har som målsetning å tilby lett tilgjengelig kunnskap om tematikken, opplysninger om hvor de kan henvende seg for å få hjelp og ulike øvelser. Appene inneholder ulike illustrasjonsvideoer, audio- og tekstmateriale.

Prosjektet ivaretar flere av målene til Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 og Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) på kort og mellomlang sikt ved å utvikle digital informasjon og en interaktiv tjeneste til ungdom knyttet til kropp og helse, samt at prosjektet vil bidra til å fremme god psykisk helse hos ungdom.

NettOpp

Opp

 

Tegnet av Erik Fjukstad

 


 Ansvarlig for siden: Henriette Kyrrestad
Sist oppdatert: 10.12.2021 10:54