UngRisk

UngRisk er et forskningsprosjekt som vil utvikle og evaluere to mobilapplikasjoner som skal være til hjelp og en gratis ressurs som er lett tilgjengelig for ungdom.

UngRisk vil utvikle to apper. Den første appen heter NettOpp og er tilpasset ungdom utsatt for nettmobbing. Den andre mobilappen som utvikles vil hete PsykOpp og er tilpasset ungdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om psykisk helse. Mobilapplikasjonene har som målsetning å tilby lett tilgjengelig kunnskap om tematikken, opplysninger om hvor de kan henvende seg for å få hjelp og ulike øvelser. Appene inneholder ulike illustrasjonsvideoer, audio- og tekstmateriale.

Prosjektet ivaretar flere av målene til Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 og Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) på kort og mellomlang sikt ved å utvikle digital informasjon og en interaktiv tjeneste til ungdom knyttet til kropp og helse, samt at prosjektet vil bidra til å fremme god psykisk helse hos ungdom.

NettOpp

PsykOpp (kommer)

 

 

Ansvarlig for prosjektet: Henriette Kyrrestad Strøm

Referansegruppe

Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm, prosjektleder

Forsker Sabine Kaiser

Professor Monica Martinussen

Førsteamanuensis Frode Adolfsen

Prosjektet samarbeider med forsker II Kyrre Breivik ved Norce RKBU Vest, professor Mari Hysing ved UiB og forsker Jette Kofoed ved Universitetet i Aarhus, Danmark. 

 
Vedlegg