RPAS ved UiT

Ubemannede luftfartøy, RPAS, UAV eller droner. Et godt verktøy har mange navn. Ved UiT brukes RPAS i mange forskjellige sammenhenger, alt fra utdanning av RPAS-piloter, kartlegging, foto/film til forskning med, eller på selve dronen.

På denne siden kan du blant annet finne mer informasjon om droneavdelingen ved UiT, utdanningen bachelor i droneteknologi samt informasjon om hvordan du som ansatt eller student ved UiT kan få tillatelse til å bruke droner i ditt arbeid.


Ansvarlig for prosjektet: Håvard Mjøen

Head of Flight Operations:
Håvard Mjøen
tlf: 776 60 292
havard.mjoen@uit.no

Luftfartstilsynets side om RPAS