RPAS ved UiT

Ubemannede luftfartøy, RPAS, UAV eller droner. Et godt verktøy har mange navn. Ved UiT brukes RPAS i mange forskjellige sammenhenger, alt fra utdanning av RPAS-piloter, kartlegging, foto/film til forskning med, eller på selve dronen.

På denne siden kan du blant annet finne mer informasjon om droneavdelingen ved UiT, utdanningen bachelor i droneteknologi samt informasjon om hvordan du som ansatt eller student ved UiT kan få tillatelse til å bruke droner i ditt arbeid.

Ansvarlig for siden: Gunn-Helene Turi
Sist oppdatert: 13.11.2019 08:55