RPAS ved UiT

Bli pilot for UiT

Ubemannede luftfartøy, RPAS eller droner har blitt et populært verktøy i mange sammenhenger. All flyging, herunder kommersiell, forskning og utdanning krever at man er registrert operatør hos Luftfartstilsynet. UiT er registrert operatør i "Åpen kategori" (pr. februar 2022). På grunn av kompleksiteten til UiT som organisasjon er det utviklet en operasjonsmanual med tilhørende prosedyrer for planlegging, godkjenning og dokumentasjon av operasjoner med droner. Alle ansatte og studenter ved UiT som ønsker å bruke droner må gjennomgå formelle kurs og eksamener hos Luftfartstilsynet, samt opplæring i UiTs operasjonsmanual og prosedyrer før flyging kan starte. I tillegg kreves det en opplæring/sjekk av praktiske flygeferdigheter og forståelse for betjening av fartøyet som skal benyttes.

Bruk av droner reguleres av Luftfartstilsynet, og all bruk av droner må utføres av en registrert operatør. UiT har en operatørstatus som kan benyttes for operasjoner med UiT-eide fartøy av personell tilknyttet UiT.

For å få tillatelse til å fly på UiTs operatørstatus må man i god tid før flyging kan startes:
  1. Kartlegg behovet ditt med tanke på hvilket utstyr og hvordan du har behov for å operere, ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å vurdere.
  2. Få aksept fra egen ledelse for at du planlegger å ta i bruk droner i ditt virke.
  3. Ta kontakt med oss for assistanse til å bli registrert pilot for UiT, slik at du kan gjennomføre nødvendige kurs hos Luftfartstilsynet.
  4. Sette deg inn i UiTs operasjonsmanual og gjennomføre en intern teoriundervisning på UiTs manualverk og prosedyrer.
  5. Ta en praktisk opplæring/utsjekk på operasjonen du skal gjennomføre samt typeutsjekk på det fartøyet du vil benytte.
  6. Passe på at du som pilot og luftfartøyet som skal benyttes står registrert i UiTs operasjonsmanual

Som grunnlag for all flyging på UiTs operatørstatus skal det foreligge et godkjent "Mission Acceptance Form", og all flyging skal logges i DroneLogBook. En innføring i alle prosedyrer gis som en del av opplæringen, så også tilgang til nødvendige systemer. 

Spørsmål? Kontakt RPAS-avdelingen


Kontakt:

rpas@its.uit.no

Accountable Manager
Bengt Magne Svendssen 
bengt.m.svendsen@uit.no

Head of Flight Operations:
Bernt Inge Hansen
bernt.inge.hansen@uit.no

Quality Control Manager:
Martin Bjørndahl
martin.bjorndahl@uit.no

Technical Manager:
Jørgen Dalsbøe
jorgen.dalsboe@uit.no

Chief Flight Instructor:
Ronny Sandslett
ronny.sandslett@uit.no

Instructor:Ansvarlig for siden: Turi, Gunn Helene
Sist oppdatert: 16.05.2022 11:13