RPAS ved UiT

Dronekurs

Etter forespørsel kan vi arrangere spesiallagde kursopplegg for deg eller din bedrift.

Tidligere har vi arrangert flere kurs som har gått over 5 dager og har da blant annet inneholdt:

  • Lover og regler for droneoperasjoner
  • Operasjonsmanualer
  • Risikovurdering i RPAS-operasjoner
  • Praktisk flyging
  • Flyteori
  • Systemoppbygging
  • FPV
  • Autopilot
  • Mikrometeorologi

Kontakt: rpas@its.uit.no .

Bilder fra kurs avholdt i mai 2015:

Nose-in hovering-trening
Gjennomgang av IRIS+ før take off fra Breivikeidet modellflyplass.
Før operasjonen kunne starte måtte den planlegges på bakkestasjonen.Ansvarlig for siden: Turi, Gunn Helene
Sist oppdatert: 16.05.2022 11:13