Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT)

Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT)

Universitetsskoleprosjektet et er samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og UiT Norges Arktiske universitet i perioden 1.1.2011 - 31.12.2017. Prosjektet er nå utvidet med fase 3 for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021. Fra skolestart høsten 2018 er prosjektet utvidet med to nye skoler, Kroken skole og Tromstun skole.   Tromsø var først i landet med sitt universitetsskoleprosjekt.

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksisskoler.

Formålet med universitetsskoleprosjektet er å svare på praksisutfordringer gjennom en annerledes organisering av praksisutdanningen, og gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom UIT Norges arktiske universitet og Tromsø kommune som skoleeier. Grunnlaget for utviklingen av universitetsskoler er at UiT høsten 2010 startet lærerutdanning på masternivå. Utdanningen var den eneste i sitt slag i Norge, og var en nyvinning gjennom større faglig fordypning i sentrale fag, som språk og realfag, og ved at framtidige lærere skal tilegne seg betydelig kunnskap i forsknings- og utviklingsarbeid. Ny lærerutdanning utvider kravene til praksisdelen, og gir muligheter til utvikling av ny praksis.

Prosjektet har fire fokusområder:

 • Utvikling av praksis
 • Skolerelatert forsknings- og utviklingsarbeid
 • Kompetanseutvikling
 • Nettverk og spredning

 

Universitetsskolene i Tromsø er:

Bjerkaker skole 1.-7. trinn

Fagereng skole 1.-7. trinn

Gyllenborg skole 1.-7. trinn

Kroken skole 8.-10. trinn

Langnes skole 8.-10. trinn

Solneset skole 1.-7. trinn

Sommerlyst skole 8.-10. trinn

Storelva skole 1.-10. trinn

Tromstun skole 8-10. trinn

Workinnmarka skole 1.-7. trinn

  

Rapport for prosjektets fase I foreligger. Se vedlegg Rapport USPiT 2010-2013.

 

Prosjektets styringsgruppe består av:

 • Dekan for HSL-fakultetet, Sonni Olsen
 • Instituttleder ILP,  Odd-Arne Thunberg
 • Studieleder ILP, Henning Marius Sollid
 • Kommunaldirektør for Utdanning, Kari Henriksen
 • Politisk representant, Marta Hofsøy
 • Skolefaglig rådgiver, Tove Mathillas Røsvik
 • Prosjektleder for Pro-Ted, Siw Skrøvset
 • Representant fra rektorforum, Berit Ingrid Aasmo
 • Studentrepresentant, Mia Malèn Fyhn Jensen
 • Koordinator for prosjektet, Jan Fredrik Skogdal