Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT)

Om prosjektet

Kompetanseutvikling

  • Skolens praksislærere, de som tar imot studenter som skal ha praksis, skal ha formell kompetanse i veiledning av studenter. Det er ønskelig at en eller flere av praksislærerne på sikt skal ha master i veiledning.
  • Skolens praksislærere skal ha formell kompetanse i de fagene de underviser og veileder i.
  • Det er ønskelig at en eller flere av skolens lærere på siktskal ha mastergrad i sentrale skolefag.

Skolerelatert forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid)

Fagansatte ved lærerutdanningen skal bruke universitetsskolene som arena for praksisnære forsknings- og utviklingsarbeider. De skal samarbeide tett med skolen og trekke studentene med i arbeidet. 

Fagansatte ved lærerutdanningen skal bringe forskning inn i universitetsskolene for å undervise og veilede, og lærerne skal kunne komme inn i lærerutdanningen for å undervise om praksis.

Utvikling av praksis

For universitetsskolene betyr dette at flere lærere blir praksislærere og at flere klasser får besøk av studenter som skal ha praksis.

For studentene betyr det varierte praksisformer og at deres bacheloroppgave skal skrives på grunnlag av aksjonsforskning/læring i tett samarbeid med praksisfeltet.

Nettverk og spredning

Ved hver av universitetsskolene etableres et praksislærerforum som ledes av rektor. Intensjonen er at studentene skal oppleve en enhetlig praksis uansett praksislærer.

Mellom universitetsskolene etableres rektorforum for å sikre enhetlig praksis for studentene uansett skole, samordning av kompetanseutvikling og FoU-arbeid og spredning av kunnskap og erfaringer.