Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT)

Forsker-praktiker nettverk

Forskergruppa LIFT “Lærerutdanning i forandringstid” samarbeider med universitetsskoleprosjektet. LIFT- gruppas leder er førstelektor Tove Leming.

Fagansatte ved IMA-LU (Integrert master i lærerutdanning) 1-7 og 5-10 samarbeider med universitetsskolene om egne FoU-arbeider i et trepartssamarbeid (forsker, lærer og student). Studentene involveres i de fagansattes FoU-virksomhet.

Universitetsskoleprosjektet samarbeider med tilsvarende prosjekt ved Universitetet i Oslo/Akershus fylkeskommune.

Universitetsskoleprosjektet inngår i ProTed/ Senter for fremragende lærerutdanning ved Universitetene i Tromsø og Oslo.

Pågående små og store FoU-prosjekter:

 • Nettbrett i veiledning
 • Kartlegging av språklige ferdigheter hos 6-åringer
 • Kartlegging av skriving hos elever på trinn 5-10
 • “SUN” – Elevoppgaver i kjemi
 • Trivsel i Tromsø og digital mobbing
 • Kartlegging av tabellkunnskaper i matematikk
 • Språklig toleranse
 • Dialogseminarer for praksis
 • Skolevendring - "En passelig forstyrrelse"
 • Progresjon i vurdering av praksis
 • "Sammen gjør vi veiledning bedre" (kroppsøving)
 • Praksisforum ved hver av universitetsskolene
 • Veiviser for praksis
 • Tavlebruk og skriving
 • Aksjonslæringsprosjekter i bacheloroppgavene
 • Bedre naturfaglærere med IMA-LU?