Regionalt kompetansesenter for idrett og helse - Nord

Regionalt kompetansesenter for idrett og helse - Nord

Kompetansesenteret styrker regional idrettsfaglig utdanning og forskning og gir nordnorske idrettsutøvere like gode helsefaglige og idrettsfaglige rammebetingelser som de som bor lenger sør.

Senteret skal betjene idretten og helsetjenesten og supplere forskningen og idrettsutdanningen i Tromsø og bli et nasjonalt ledende kompetansesenter for testing av fysiske ressurser, helhetlig treningsveiledning, rehabilitering og ballspillanalyse.

Senteret vil også være en viktig brikke for å støtte opp om satsingen på Tromsø som idrettsbyen i nord. Les mer om våre fokusområder under:

Idrettsfysiologi

Idrettspsykologi

Idrett og Helse - Foto:Geir Håvard Hanssen Idrett og Helse - Alexander Os - Foto:Stian Høgland

Coaching

Ballspillanalyse

Idrett og Helse - Coatching Per-Mathias Høgmo Idrett og helse - Tom Høgli

 

 


 

 

Kontakt

Prosjektleder Arnfinn Andersen

Tlf 77660604/90690554

Email arnfinn.andersen@uit.no

 

Forskningsleder Svein Arne Pettersen

Tlf 77660453/ 93229644

Email svein.arne.pettersen@uit.no

 

Testleder Marianne Eliassen

Tlf 77660652/99709940

Email marianne.eliassen@uit.no

 

Aktuelt:

Trenerseminar 5-6 juni
Program og informasjon her