Ungdomsliv i nord

Gjennom utdanning av lærere til skolesektoren i Nord-Norge utforsker vi og gjør oss kjent med ungdoms liv i nord. Prosjektet utforsker hva det vil si å leve gode ungdomsliv under de forholdene som kjennetegner Nord-Norge, og om hvordan skolene og lærere bidrar i ungdoms liv når det gjelder danning og utdanning. I samarbeid med skolesektoren utforsker lærerutdannere og lektorstudenter ulike dimensjoner ved det å være ung i nord.

[Loading...]