Uterehabilitering i kommunene

Prosjektet har til hensikt å utforske initiativer som har til hensikt å fremme aktiv aldring i et utendørs-perspektiv. Konseptet "aging in place" utfordres og utvides til å også omfatte utendørsarenaer som fremmer meningsfull, aktiv aldring.

For engelsk nettside: Trykk her 

Prosjektet er initiert av Vestvågøy kommune i Lofoten høsten 2021, gjennom finansiering fra Nordland Regionale Forskningsfond (RFF) (ID: 317277). Hensikten er å samskape en modell for uterehabilitering som en del av hverdagsrehabiliteringstilbudet i kommunen. Den arktiske, rurale konteksten for uterehabilitering har en sentral plass i prosjektet som bygger på samskapingsmetodikk for tjenestedesign. 

Gjennom videreføring av prosjektet ønsker vi videre å undersøke erfaringer med modellen, og vi ønsker å se på muligheten for å tilpasse og implementere modellen i andre kontekster.  

Publikasjoner

Emplacing reablement co-creating an outdoor recreation model in the rural Arctic

Eliassen, Sørensen, Hartviksen, Holm & Zingmark, 2023. International Journal of Circumpolar Health 

I denne artikkelen presenterer vi hvordan uterehabilitering kan implementeres som en del av hverdagsrehabilitering i en arktisk, rural kommune i Nord-Norge. Artikkelen presenterer også et kartleggingsverktøy som kan anvendes i praksis for å avdekke meningsfulle steder som kan danne grunnlag for aktiv deltakelse i utemiljøer. Gjennom dette arbeidet bidrar vi med et teorigrunnlag som utvider forståelsen av meningsfull aktivitet i hverdagsrehabiltiering til å også omfatte meningsfulle steder utenfor hjemmet. I tillegg tilbyr vi et direkte anvendbart kartleggingsverktøy som kan støtte og fasilitere implementering av utendørsaktiviteter direkte i hverdagsrehabilitering.  

Prosjektgruppe

[Loading...]