Publications

Written publications:

Killie, Kristin. 2021. ‘I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn [‘I are in New York’: on the acquisition of subject-verb agreement in English among L1 Norwegian learners]. Norsk Lingvistisk Tidsskrift [Norwegian Journal of Linguistics] 39(1): 123–147

Killie, Kristin. 2021. Omission or overgeneralization? Subject-verb agreement among Norwegian (teenage) learners of English. Journal of Linguistics and Language Teaching 12(2): 193–217.

Holmbukt, Tove Elinor & Son, Minjeong. 2020. Towards reconceptualising teacher education for English: Benefits and challenges of implementing a third space. Acta Didactica Norden 14(2).

Son, Minjeong. 2020. Subject-verb agreement in written English by L1 Norwegian university students: Error patterns, causes, and implication for teaching. Master’s thesis. UiT The Arctic University of Norway.

Killie, Kristin. 2019. The acquisition of subject-verb agreement among Norwegian (teenage) learners of English: focus on the subject. Journal of Linguistics and Language Teaching 10(2): 183–206.

Holmbukt, Tove Elinor. 2018. Interdisciplinary approaches for deep learning. Nordic Journal of Modern Language Methodology 6(1): 3–24.

Holmbukt, Tove Elinor & Son, Minjeong. 2017. Praksisnær lærerutdanning – et eksempel fra engelskfaget. FoU i praksis 11(2): 75–93.

Holmbukt, Tove Elinor. 2016. Kap 5: Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt. In Leming, Tove, Tiller, Tom and Alerby, Eva (eds.), Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Holmbukt, Tove Elinor. 2016. Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education. Nordic Journal of Modern Language Methodology 4(1): 67–82.

Oral presentations:

Holmbukt, Tove Elinor. 2022. LAB-TEd-prosjektet og et spydspissprosjekt. Seminar med Universitets- og høyskolerådet – Lærerutdanning. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt, Tove Elinor, Larsen Annelise Brox & Son, Minjeong. 2022. Inner contradictions and tensions in creating a third space in teacher education for English in Norway. Nordic-Baltic ISCAR 2022. Helsinki: University of Helsinki.

Holmbukt, Tove Elinor & Son, Minjeong. 2021. Enhancing theory-practice integration in teacher education for English through a third space. Læringsfestivalen 2021. Trondheim: NTNU.

Son, Minjeong. 2021. Reportasje om studentaktiv læring i partnerskapet ved UiT, presentert på konferansen om partnerskap i lærerutdanningene: Hvis partnerskap er svaret – hva er spørsmålet? Utdanningsdirektoratet. https://vimeo.com/541546860

Holmbukt, Tove Elinor. 2019. Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English. Research group seminar, LIFT (Lærerutdanning i en forandringstid). Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Killie, Kristin. 2018. Knowledge of English among Norwegian adolescents and implications for teaching. Research group seminar LIFT (Lærerutdanning i en forandringstid). Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt, Tove Elinor & Son, Minjeong. 2017. Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English. Læringsfestivalen 2017. Trondheim: NTNU.

Holmbukt, Tove Elinor. 2016. Kap. 5: Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt. Book launch. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt, Tove Elinor, Skotnes, Gøril Bergliot & Steen, Iver. 2016. Tverrfaglighet i skolen: teoretiske, organisatoriske og praktiske sider. FYR fylkessamling Troms. Tromsø: Troms fylkeskommune.

Killie, Kristin. 2014. Situation report from an English grammar course: learning outcomes and teaching methods. Formidling, veiledning og studentaktive læringsformer: Kurs i universitetspedagogikk, Lesbos.

Holmbukt, Tove Elinor, Stien, Kirsten, Hull, Glynda, DiZio, Jennifer & Booten, Kyle. 2013. «Collabosphere» som online læringsarena. Læring for framtiden. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Solvang, Kjellrid & Holmbukt, Tove Elinor. 2013. Bruk av kunstbilder i fremmedspråksundervisning. FoU i praksis. Stjørdal: Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Holmbukt, Tove & Olufsen, Magne. 2012. Arbeidskrav i engelsk og naturfag. Fagdag. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt, Tove Elinor. 2012. Tverrfaglighet i læringsarbeid. Research group seminar LIFT (Lærerutdanning i en forandringstid). Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt, Tove Elinor. Interdisciplinarity in teaching and learning. CARN/IPDC Conference 2012. Ashford, Kent: Canterbury Christ Church University.

Holmbukt, Tove. 2012. Tverrfaglig undervisning. Studenten i praksis. Noralf-konferansen 2012. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.

Holmbukt. Tove Elinor. 2012. Tverrfaglighet og læring. FoU i praksis 2012. Trondheim: Dronning Mauds Minne.

Holmbukt, Tove Elinor & Skotnes, Gøril Bergliot. 2009. Tverrfaglighet. Noralf-konferansen 2009. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway.