Foto: Mostphotos.com

Sped- og småbarns psykiske helse


Sped- og småbarns psykiske helse er en nasjonal satsing initiert av Helsedirektoratet. De regionale sentrene jobber tverrfaglig med en felles visjon om å bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre.

Sped- og småbarn og deres familier er et satsningsområde for de regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP Øst og Sør). Satsingsområdet dekker perioden fra graviditet og frem til skolestart (0 – 6 år). 

Les revidert strategi for RBUP/ RKBUs satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027 her

Her er en oversikt over noen av satsingene som RKBU Nord tilbyr eller bidrar i.

Tidlig inn

Et opplæringsprogram for kommunalt ansatte som møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere i det daglige. Programmet gir opplæring i verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. KoRus Nord leder denne opplæringen sammen med regionalt opplæringsteam og den enkelte kommune. Det regionale opplæringsteamet består av fagfolk fra flere kompetansemiljøer. RKBU Nord bidrar inn med verktøy og metode i forhold til depresjon og psykisk helse i svangerskap og barseltid.  

Ny digital nettressurs for opplæringsprogrammet Tidlig inn

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Spedbarnsnettverket driver forskning, kunnskapsutvikling og  kompetanseheving som fremmer sped- og småbarns psykiske helse. Spedbarnsnettverkets mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig. Nettverket tilbyr kurs, konferanser og lengre utdanninger innen feltet.

Tilbud om opplæring i foreldre- baby intervensjon

-et tiltak for å fremme psykisk helse hos risikoutsatte småbarn. Tilbudet skal gis som et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og deres baby (opptil 12 mnd). Målet er å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby gjennom å gi foreldrene veiledning og råd om hvordan man kan forstå og reagere på barnets signaler. Intervensjonen gis i regi av kommunal helsetjenester eller av spesialisthelsetjenesten. RKBU Nord tilbyr kostnadsfri opplæring i intervensjonen som inkluderer kursmateriell og veiledning. Les mer

Kartleggingsverktøy og metoder

De mest anerkjente verktøyene og metodene som er brukt på sped- og småbarnsfeltet er beskrevet her: 

Kunnskapsoppsummeringer av kartleggingsverktøy/Metoder for identifisering: https://psyktestbarn.r-bup.no/no

Kunnskapsoppsummeringer av tiltak/Intervensjoner: www.ungsinn.no

Kunnskapsoppsummeringer av behandlingstilnærminger: https://tiltakshandboka.no/no

Systematiske oversikter over effekt av tiltak: https://insum.r-bup.no/no

Nyttige dokumenter og rapporter:

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Effekt av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn

Regjeringens strategi for foreldrestøtte

Se også nettsidene til RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og R-BUP øst og sør for deres tilbud og aktivitet på sped- og småbarnsfeltet.

[Loading...]