_________________________________________________________

Foreldre-baby samspill

Tiltak for å fremme psykisk helse hos risikoutsatte småbarn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox


Foreldre-baby samspill er et tilbud til for kommunale- og spesialisthelsetjenester for barn og unge i Nord-Norge. RKBU Nord tilbyr opplæring til fagpersonell som arbeider med barn og unge.

Intervensjonen er et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og babyene deres (opp til 12 mnd). Tilbudet omfatter hjemmebesøk fra en helsearbeider der fagpersonen filmer samspill mellom foreldre og baby. Basert på dette gis foreldrene veiledning og råd om hvordan man kan forstå og reagere på barnets signaler. Formålet er å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby. Intervensjonen gis i regi av kommunal helsetjenester eller av spesialisthelsetjenesten. RKBU Nord tilbyr kostnadsfri opplæring i intervensjonen som inkluderer kursmateriell og veiledning.

Målgruppe for opplæringen: Helsesøster, jordmor, kommunepsykolog eller andre som jobber i kommunale tjenester rettet mot svangerskap/barsel eller sped- og småbarns psykiske helse. Opplæringen kan også være aktuell for psykolog/psykologspesialist eller andre terapeuter fra spesialisthelsetjenesten.  

Forberedelser: Det bør foreligge en plan for hvordan den kommunale helsetjenesten tenker at tiltaket kan være et tilbud til familier med utvidet behov for veiledning på samspill mellom foreldre og spedbarn, og hvordan tiltaket kan integreres med de øvrige tjenestene fra kommunen. Planen bør være forankret hos ledelsen i tjenesten og i kommunen sentralt. Tjenesten som skal tilby intervensjonen (evt i samarbeid med flere kommunale tjenester) bør identifisere nøkkelpersoner som tar opplæringen og utgjør de ressurspersonene som tilbyr intervensjonen til foreldre og spedbarn. Samme forutsetninger gjelder spesialisthelsetjenesten. 

Opplæringens varighet og innhold: 2 dagers workshop om intervensjonens kunnskapsgrunnlag, innhold og praktisk utførelse. Etter gjennomført workshop gis det veiledning for å bli trygg i utøvelsen av intervensjonen. Veiledningen varer vanligvis litt over ett år, til de enkelte helsearbeiderne er trygge i å jobbe med intervensjonen.

Faglig ansvarlig: Karin van Doesum

Kostnader: Opplæring inkludert veiledning og materiell er gratis fra RKBU Nord. Tid til opplæring og igangsetting av intervensjonen inkludert mulighet for filming (mobilkamera og lap-top er tilstrekkelig) og evt reiseutgifter dekkes av deltakernes arbeidsgiver.

Opplæringen av metoden «Foreldre-baby- intervensjon» startet i mars 2016.


Ansvarlig for prosjektet: Monica Martinussen