Foto: Mostphotos.com

Travelling Post-corona – Revisiting Guests & Hosts


En viktig forutsetning for å gjenoppbygge en bærekraftig turistnæring i nord i etterkant av at en global pandemi utløst av covid-19, er kunnskap om måter denne pandemien endrer fremtidige reisemønster, hvem gjestene vil være og hvilke preferanser de kommer til å ha.

Koronaviruset har påminnet oss om vår globale avhengighet og vår sårbarhet. I tillegg vil vi i tiden fremover trenge kunnskap om hvordan reiselivet kan bidra til lokal verdiskapning og trygge arbeidsplasser og understøtte sosial, kulturell og økonomisk gjenreising av nordlige destinasjoner. Vi ønsker å forstå og delta i gjenoppbyggingen av en kunnskapsdreven bærekraftig reiselivsnæring.