Pediatrisk Onkologi

Forskningsgruppen i barneonkologi deltar i kliniske studieprotokoller både nasjonalt og internasjonalt.