Foto: Mostphotos

Overvekt gjennom livsløpet og kreft


Overvekt er en risikofaktor for flere sykdommer, blant annet kreft. Noen typer kreft er nærmere forbundet med overvekt og fedme. Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan ulike endringer i overvekt og fedme gjennom livsløpet påvirker det å få en kreftdiagnose senere i livet.

Kreftforeningen

Spørsmål vi stiller oss er:

  • Har alder når overvekt oppstår betydning for utviklingen av kreft senere i livet?
  • Har grad av overvekt over tid betydning for å utvikle kreft senere i livet?
  • Har lengden av tid vi lever med overvekt betydning for å utvikle kreft senere i livet?
  • Er det slik at ulike endringer over tid i vekt og overvekt (økende, nedadgående eller stabil) har ulik betydning for utvikling av kreft senere i livet (figur)?
  • Og ikke minst – har det noe betydning hvordan vi måler overvekt (kroppsmasseindeks eller midjemål)?

Resultatene fra dette prosjektet blir viktig for å undersøke betydningen av overvekt gjennom livsløpet på utviklingen av kreft senere i livet, og videre - hvordan vi skal utarbeide gode tiltak for å møte utfordringen med økende forekomst av overvekt og fedme i framtiden?

[Loading...]