Helse- og omsorgstjenester til skeive eldre

Foto: Mostphotos

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester til eldre skeive.

Studier fra blant annet USA, Canada og Storbritannia viser at mange skeive eldre opplever helse- og omsorgstjenestene som lite inkluderende. Noen skeive eldre opplever negative holdninger og diskriminering i kontakt med tjenesteytere, og noen redd for å møte negative holdninger. Dette kan føre til at skeive eldre usetter eller lar være å bruke tjenester, noe som kan ha negative helsekonsvenser.

Det finnes lite forskning fra Norge og Norden om dette temaet, og før 2023 fantes det ingen oversiktsartikler over nordisk forskning. Derfor innledet vi prosjektet med å gjennomføre systematiske søk etter forskning fra Norden, og basert på disse søkene skrev vi en oversiktsartikkel (scoping review) om skeive eldre og helse- og omsorgstjenester.

Studier som ble inkludert i oversiktsartikkelen viste at helsepersonell har lite kunnskap om tema knyttet til skeive eldre. En viktig årsak til denne mangelen på kunnskap er at tema knyttet til skeive eldre i liten grad tas opp i utdanningene av helsepersonell. Derfor satte vi igang prosjektet Skeive perspektiver i helsefagutdanningene, og målet med prosjektet er å utvikle helsefaglige grunnutdanninger sin undervisning om skeive eldre. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, og prosjektperioden er fra juni 2024 til juni 2027.

[Loading...]