Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice
Foto: Mostphotos.com

Kapasitetsløftprosjektet – kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomheten i nordområdene


Prosjektet har som overordnet idé å øke BA-næringenes kunnskap om verdiskapingspotensialene gjennom økt FoU, i et tett samarbeid med universitetet og instituttsektoren. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanse og støtte til FoU, slik at en løpende tilpasning av undervisningsplanene gjennomføres. UiT har derfor etablert BA-senter Nord ved UiT, et kompetansesenter for BA-virksomhet i nord der kapasitetsløftprosjektet er en viktig bidragsyter til styrking av kompetanse og kapasitet ved senteret.

[Loading...]