Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Om prosjektet

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

JoI-UiT er et prosjekt støttet av Forskningsrådet gjennom utlysningen «Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning». Midlene går til oppstartshjelp av Jentenettverket og gjennomføring av aktiviteter for 2021 og 2022.

Prosjektet er forankret i UiTs Likestilling, mangfold og inkludering: Handlingsplan for UiT Norges Arktiske Universitet 2020-2022 og i IVTs Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022 gjennom målsetningene om å:

  • Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev representasjon.
  • Styrke arbeidet med kjønnsmangfold ved UiT.
  • Arbeide aktivt for å nå 40% kvinner i vitenskapelige toppstillinger.

I tillegg er det spesifikt beskrevet i IVTs handlingsplan at IVT skal søke å utvide og utvikle kunnskap om metoder og tiltak som fremmer likestilling ved institusjonen, noe dette prosjektet vil bidra til. Og at det blir sett på som spesielt viktig at eventuell skjevfordeling mellom kjønnene ikke forsterkes i løpet av studieløpet.

Prosjektet er en av flere deltakere i BalanseHub, som er opprettet for å samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for dialog og erfaringsutvikling mellom prosjektene som deltar.