Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

«Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT» (JoI-UiT) er et prosjekt støttet av Forskningsrådet gjennom utlysningen «Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning». Midlene går til oppstartshjelp av Jentenettverket og gjennomføring av aktiviteter for 2021 og 2022.

[Loading...]