Foreldre-baby samspill

Foreldre-baby samspill er et opplæringstilbud til for kommunale- og spesialisthelsetjenester for barn og unge i Nord-Norge. Målet med tiltaket er å fremme psykisk helse hos risikoutsatte småbarn. RKBU Nord tilbyr opplæring i tiltaket til fagpersonell som arbeider med barn og unge. 

RKBU Nord tilbyr opplæring til fagpersonell som arbeider med barn og unge.
Flyere: Norsk, Lulesamisknordsamisk og sørsamisk.

Tiltaket Foreldre-baby samspill er et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og babyene deres (opp til 12 mnd). Foreldrene får tilbud om hjemmebesøk fra en helsearbeider som filmer samspill mellom foreldre og baby. Basert på dette får foreldrene veiledning og råd om hvordan man kan forstå og reagere på barnets signaler. Formålet er å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby. Intervensjonen gis i regi av kommunal helsetjenester eller av spesialisthelsetjenesten. RKBU Nord tilbyr kostnadsfri opplæring i intervensjonen som inkluderer kursmateriell og veiledning.

Manual Foreldre- baby samspill

Målgruppe for opplæringen: Helsesykepleier, jordmor, kommunepsykolog, lege eller andre som jobber med gravide eller sped- og småbarn i kommunale- og spesialisthelsetjenester.

Forberedelser: Det bør foreligge en plan for hvordan den kommunale helsetjenesten tenker at tiltaket kan være et tilbud til familier med utvidet behov for veiledning på samspill mellom foreldre og spedbarn, og hvordan tiltaket kan integreres med de øvrige tjenestene fra kommunen. Planen bør være forankret hos ledelsen i tjenesten og i kommunen sentralt. Tjenesten som skal tilby intervensjonen (evt i samarbeid med flere kommunale tjenester) bør identifisere nøkkelpersoner som tar opplæringen og utgjør de ressurspersonene som tilbyr intervensjonen til foreldre og spedbarn. Samme forutsetninger gjelder spesialisthelsetjenesten. 

Opplæringens varighet og innhold: Todagers workshop om tiltakets kunnskapsgrunnlag, innhold og praktisk utførelse. Etter gjennomført workshop får helsearbeiderne veiledning for å bli trygg i utøvelsen av intervensjonen. Veiledningen varer til de enkelte helsearbeiderne er trygge i å jobbe med tiltaket, vanligvis ett år.

Faglig ansvarlig: Karin van Doesum

Kostnader: Lokal opplæring inkludert veiledning og materiell er gratis fra RKBU Nord.

Tid til opplæring og igangsetting av intervensjonen inkludert mulighet for filming (mobilkamera og lap-top er tilstrekkelig) og evt reiseutgifter dekkes av deltakernes arbeidsgiver.

Opplæringen av metoden «Foreldre-baby- samspill» startet i mars 2016.

[Loading...]