Depresjon og kognitiv sårbarhet

Medlemmer

Psykologspesialist, PhD
Psykologspesialist, PhD

Marianne Halvorsen

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Ragnhild Sørensen Høifødt (Prosjektleder)

Professor
Professor

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Prosjektleder)

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Kamilla Rognmo

Professor
Professor

Åsa Hammar

Universitetslektor
Universitetslektor

Ingvild Nordnes Myrbakk

Vitenskapelig assistent
Vitenskapelig assistent

Emilie Mathisen

Universitetslektor
Universitetslektor

Jørgen Sundby

Universitetslektor
Universitetslektor

Karen Hopmann