Depresjon og kognitiv sårbarhet

Medlemmer

Universitetslektor
Universitetslektor

Karen Hopmann

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Ragnhild Sørensen Høifødt

Professor
Professor

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Prosjektleder)

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Kamilla Rognmo

Universitetslektor
Universitetslektor

Ingvild Nordnes Myrbakk

Universitetslektor
Universitetslektor

Jørgen Sundby

Vitenskapelig assistent, stud psychol
Vitenskapelig assistent, stud psychol

Emma Røisland Torsvik

Vitenskapelig assistent, stud psychol
Vitenskapelig assistent, stud psychol

Ragnhild Nicolaisen Drevland

Psykologspesialist, PhD
Psykologspesialist, PhD

Marianne Halvorsen

Professor
Professor

Åsa Hammar