Depresjon og kognitiv sårbarhet

Mai 2022

De første deltakerne i oppfølgingsstudien vil bli kontaktet ila mai 2022 for å sette opp tidspunkt for testing. Vi starter med datainnsamling i slutten av mai. Ta kontakt om du ønsker å bli prioritert. Datainnsamling vil foregå over en lengre tidsperiode (2022-2023) og alle som har takket ja til å delta vil etterhvert bli kontaktet.