Psykososiale problemer, tjenestebarrierer, deltakelse og intervensjoner under kriser: løsninger for barn og unge – (CrisesSolutions)


Målet med CrisesSolutions er å forbedre vår forståelse av velferden for barn og unge og konsekvensene av pandemien og restriksjonene på utdanning, trivsel, psykisk helse og levekår. Kunnskapen som skapes vil være svært viktig for å styrke kompetansen og kvaliteten i psykisk helsevern for barn og unge i en fremtidig krisesituasjon.

COVID-19-pandemien har ikke bare avdekket sårbarheten til barn og unges psykiske helse, men også sårbarheten til psykisk helsevern. CrisesSolutions er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal sammenligne trender i mentale helse i og mellom Norge, Finland, Sverige og Island før, under og etter COVID-19-pandemien. Prosjektet er støttet av NordForsk og ledet av professor Andre Sourander fra Universitetet i Turku, Finland.

Prosjektet starter 01. september 2023 og avsluttes 31. august 2027. Det består av fem arbeidspakker:

tabelloversikt over arbeidspakker
Tabell som gir en oversikt over arbeidspakker, mål og leder for arbeidspakkene. 

Arbeidspakke 1: Datainnsamling planlegges i forbindelse med PIN-2 studien. Dataene fra PIN-2-studien vil også bli brukt i CrisesSolutions.

Arbeidspakke 2: Vi vil innhente registerinformasjon om pasienter i spesialisthelsetjenesten (pasientregisteret), som også vil bli analysert og sammenlignet med de andre landene som deltar i prosjektet. Individuelle data fra Finland, Norge, Island og Sverige vil også bli brukt.

Arbeidspakke 3: Nødvendig for å skape en dypere forståelse av resultatene produsert i Arbeidspakke 1 og Arbeidspakke 2 og for å styrke effektiviteten til Arbeidspakke 4 ​​og Arbeidspakke 5.

Arbeidspakke 4: Vi vil også gjennomføre en studie av en enkelt økt internettbasert angstbehandlingsintervensjon for skoleelever i alderen 15 til 24 år. Dette vil gi viktig kunnskap om gjennomførbarhet og tilfredshet med å bruke slike intervensjoner i krisetider.

Arbeidspakke 5: Inkluderer også ledelse av hele forskningsprosjektet.

[Loading...]