CIRCULUS


Circulus skal flytte betong oppover i avfallspyramiden

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall, herunder betong. Bygge- og anleggsnæringen, kommunene og andre aktører står dermed overfor et kommende skifte i forhold til hvordan denne typen byggavfall skal håndteres.