Om prosjekter

Prosjekter som pågår

Lytter til setninger på bosnisk

Som en del av dette prosjektet vil bosnisktalende i Norge av ulike generasjoner lytte til setninger på bosnisk på Gorilla-nettstedet, fylle ut et spørreskjema om språkvaner, holdninger og erfaringer, og gjennomføre korte språkoppgaver. Du kan få mer informasjon om detaljene i prosjektet etter prosjektets slutt. Hvis du er interessert i å delta, klikk på denne lenken for mer informasjon eller for å søke.

Gjennomførte prosjekter

Bosnisk språktest - Setningsrepetisjon (Sentence Repetition)

For behovene til våre prosjekter og i samarbeid med partnere har vi utviklet en bosnisk versjon av språktesten som inkluderer repetisjon av setninger med ulike strukturer. Denne testen er allerede kjent i verden som en standard språktest, men det var ingen bosnisk versjon, noe som gjorde forskning på det bosniske språket vanskelig. Vi vil annonsere denne testen og gi den videre til alle interesserte eksperter, noe som vil forbedre og fremskynde forskningen på bosnisk.

Korpus av bosnisk som arvespråk i Norge

Dette prosjektet går ut på å ta opp samtaler av bosnisktalende fra ulike generasjoner i Norge, for å finne ut om og på hvilken måte det bosniske språket i Norge skiller seg fra det bosniske språket som snakkes i Bosnia-Hercegovina. To familier deltok i dette prosjektet, en fra Sarpsborg og en fra Kristiansand. Forskningen er utført i henhold til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og i samarbeid med Universitetet i Sarajevo. Resultatene av prosjektet ble presentert på en konferanse kalt Bilingualism Matters, dvs. Tospråklighet er viktig, i oktober 2021.


Mer om forskningssenteret

AcqVA Aurora senter for forskning på språktilegnelse, variasjon og tap ved Universitetet i Tromsø

Prosjektet MultiLingual Minds and Factors Affecting MultiLingual Outcomes er en del av AcqVA Aurora-senteret ved Universitetet i Tromsø (UiT) hvor språk studeres som en integrert del av menneskesinnet/hjernen.


Vi samarbeider også med FLERE SPRÅK TIL FLERE for å gi råd til flerspråklige familier om språk basert på vitenskapelig kunnskap.

AcqVA Aurora forsker på tre områder:

  • språktilegnelse: hvordan flerspråklige sinn utvikler seg hos barn og voksne
  • språkforskjeller: hvordan og hvorfor språk kan variere mellom mennesker og grupper som bor på forskjellige steder eller til forskjellige tider
  • språktap: hvordan og hvorfor språktap kan oppstå i løpet av livet

flere-sprak-til-flere
bilingualism-matters