Prosjektet «Korpus av bosnisk som arvespråk i Norge» ble presentert på den internasjonale konferansen Bilingualism Matters, dvs. Flerspråklighet er viktig.

  • I oktober 2021 holdt postdoktor Aleksandra Tomić en presentasjon av prosjektet «Korpus av bosnisk som arvespråk i Norge» på en internasjonal konferanse kalt Bilingualism Matters, dvs. Tospråklighet er viktig.