The Better Learning Program

Better Learning Program (BLP) tilbyr psykisk helsehjelp og utdanningsstøtte til barn som lever i krise – og konfliktområder. Programmet er skolebasert og består av tre forskjellige og uavhengige intervensjoner. BLP er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitetet og Flyktninghjelpen.

BLP-1: Klasseromsbasert: Supporting students’ recovery in emergencies. Alle elevene i klassen får opplæring i å identifisere og regulere stressreaksjoner.
BLP-2: Gruppebasert: Improving study skills during emergencies. Elever med nedsatt skolefungering får opplæring i effektive læringsstrategier.
BLP-3: Individuell – og gruppebasert:  Fighting nightmares and sleeping problems. Elever med traumatiske mareritt får behandling, opplæring og støtte gjennom 4 gruppemøter og 4 timer individuell oppfølging.
BLP er basert på universelle prinsipper for å forebygge post-traumatiske reaksjoner, komponenter fra traume-fokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) og spesialpedagogisk støtte som:

  • Psykoedukasjon og normalisering av stressreaksjoner
  • Avslappingsteknikker 
  • Mestringsstrategier
  • Sosial støtte 
  • Foreldreinvolvering 
  • Læringsstrategier 
  • Generell og akademisk mestringsfølelse (self-efficacy) 
  • Modifisering av lærerrollen og forståelse for hvordan traumatisk stress påvirker læringsevne.

RKBU Nord er involvert i forskningsprosjekter i Midtøsten.

[Loading...]