Foto: June Antonsen Røsbø

Partnere

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statskog region Troms
Nord-Troms museum
Halti nasjonalparksenter
Nordreisa kommune